Humanitárna pomoc

Teraz pomáhame

Pomáhame v oblastiach postihnutých vojnami a živelnými katastrofami prostredníctvom medzinárodnej Aliancie Integral, ktorej sme členom. Záchranárske tímy aliancie pracujú priamo v teréne v osemdesiatich krajinách sveta. To nám umožňuje reagovať na krízu do 24 hodín od vypuknutia katastrofy.

Príbehy z terénu

Hlad a násilie v Tigraji pokračuje

Čítať ďalej

Jedlo a prístrešky pre Etiópčanov

Čítať ďalej

O Etiópii trochu inak

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie