Blog

Humanitárna pomoc

Pitná voda voda je v Sýrii vzácnosťou

Čistá, nezávadná pitná voda je pre ľudí v Sýrii vzácnosťou, keďže dlhotrvajúca vojna poškodila infraštruktúru vrátane vodných systémov. Spolu s naším miestnym partnerom humanitárnou organizáciou Medair preto pokračujeme v pomoci pri rekonštrukcii vodných vrtov.

 

Voda pre 25-tisíc ľudí

Vďaka zrekonštruovaným štyrom vodným vrtom bude mať nezávadnú pitnú vodu 25 000 obyvateľov Khan Arnaba na juhu Sýrie. Voda sa bude testovať, aby vyhovovala hygienickým štandardom.

Pitná voda zlepší celkový zdravotný stav obyvateľstva, hygienu a zabráni šíreniu prenosných chorôb. Denne by mal mať každý človek v oblasti k dispozícii 33 litrov vody miesto súčasných 15. O vodné systémy sa budú starať vyškolení technickí pracovníci.

 

Pitná voda zachraňuje životy

„Každý človek by mal mať k dispozícii nezávadnú pitnú vodu. Zachraňuje životy, pomáha pri prevencii chorôb, znižuje výskyt infekčných ochorení. Máme radosť, že sa nám podarilo s naším miestnym partnerom zlepšiť život ľudí”, hovorí Ivana Čorbová, koordinátorka humanitárnej pomoci Nadácie Integra.

Vzdelávame ľudí v oblasti hygieny

Popri rekonštrukcii vodných vrtov vzdelávame s komunitnými zdravotníkmi ľudí v oblasti hygieny a zdravia. Pripravili sme odborné školenia, ktorých sa zúčastnilo viac ako 600 domácností v regióne.

 

Pomoc pre ženy

Rekonštrukcia vodných zdrojov pomôže v neposlednom rade aj ženám a dievčatám. Práve ony majú na starosti obstaranie vody a musia po ňu chodiť aj veľké vzdialenosti. Nielenže potom nosia ťažké bandasky, ale sú aj vystavené nebezpečenstvu. V miestnych pomeroch sa často stáva, že sú obeťami násilia, keď sa samy pohybujú po opustených cestách.

 

Vojna poškodila systémy

Viac ako desaťročná občianska vojna v Sýrii sa podpísala pod zlé fungovanie krajiny. Obrovské škody zanechala na systémoch WASH (voda, sanita, hygiena). Tieto systémy fungujú roky na maximálnu kapacitu pri obmedzenej alebo žiadnej údržbe. Chýba technický personál a starostlivosť o vodné zdroje.

Prístup k vode, elektrine a potravinám stále viac ohrozuje aj globálne otepľovanie. Nízka hladina riek ovplyvňuje množstvo vody v priehradách, čo narúša dodávky elektrickej energie. To má potom vplyv na fungovanie základnej infraštruktúry vrátane zdravotníctva.

 

Pomáhajte s nami naďalej

Pitná voda je v Sýrii vzácnosťou. Obnovené vodné vrty výrazne skvalitnia život obyvateľov. Zlepší sa hygiena, zníži chorobnosť a zmiernia sa následky vojny. Pomáhajte s nami naďalej tým, ktorí roky trpia kvôli vojne.

 

PODPORIŤ ĽUDÍ V SÝRII

 

foto: Medair

Projekt „Rehabilitácia troch vodných vrtov v oblasti Khan Arnaba v Sýrii, ktoré budú slúžiť 25 000 člennej komunite“ v trvaní od 01.08.2023 do 31.08.2024 je realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Nadácia Integra #SlovakAid #ODAmatters #SAMRS

 

Mohlo by vás zaujímať

Pomáhame ženám opäť nájsť dôstojnosť

Čítať ďalej

Škola je symbolom nového začiatku

Čítať ďalej

Dva roky vojny na Ukrajine

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie