O Nadácii Integra

Zmierňujeme následky porušeného sveta

Náš tím

Allan Bussard

riaditeľ a správca nadácie
Zavolajte mi: +421 903 419 216
Napíšte mi: allan.bussard@integra.sk

Caulene Bussard

zástupkyňa afrických partnerov na Slovensku

Erika Kremská

vzťahy s médiami
Zavolajte mi: +421 907 133 103
Napíšte mi: erika.kremska@integra.sk

Ivana Čorbová

koordinátorka klimatických a humanitárnych projektov
Zavolajte mi: +421 918 949 884
Napíšte mi: ivana.corbova@integra.sk

Martin Simon

marketing a fundraising
Zavolajte mi: +421 901 705 422
Napíšte mi: martin.simon@integra.sk

Lucia Pagáčová

koordinátorka programu Podpora detí

Jana Široká

projektová koordinátorka
Zavolajte mi: + 421 905 318 092
Napíšte mi: jana.siroka@integra.sk

Alojz Macsai

sociálne podnikanie a obchod
Zavolajte mi: +421 911 419 210

Veronika Macsai

projektová koordinátorka
Zavolajte mi: +421 911 444 902

Iveta Novotná

ekonómka
Zavolajte mi: + 421 918 49 4429
Napíšte mi: iveta.novotna@integra.sk

Slavomíra Sláviková

účtovníčka

Miroslava Ebská

office manager
Zavolajte mi: +421 2 52 62 61 61

Renáta Štefeková

administratíva a predaj

Stanislava Kotúčková

Projektová koordinátorka
Zavolajte mi: +421 902 913 914

Slavka Golis

marketing
Napíšte mi: slavka.golis@integra.sk

Alexandra Kušnyérová

koordinátorka programu Podpora detí

Ľubica Bánová

účtovníčka

Mikuláš Černota

Projektový koordinátor

Sme skupina ľudí,
ktorá rada prispieva k zmenám.

Záleží nám na férovosti, čestnosti, úcte, pozitívnom prístupe. Motivuje nás kresťanský pohľad na svet a výzva ujímať sa slabých a núdznych. Držíme spolu a podporujeme druhých.

1 000 detí
1 000 detí

v Afrike podporujeme a dávame im šancu vzdelávať sa

22 000+
22 000+

afrických farmárov, s ktorými spolupracujeme

1 000 000+
1 000 000+

stromov, ktoré sme vysadili v Keni a Etiópii

1 913 549 €
1 913 549 €

sme použili na zmiernenie chudoby a pomoc ľuďom

Nadácia Integra pomáha viac ako dve desaťročia.

Štartovali sme v roku 1995 školeniami pre začínajúcich podnikateľov na Slovensku, poskytovali mikropôžičky, vytvárali malé sociálne podniky. Našimi školeniami vtedy prešlo takmer 500 žien, ktoré si potom založili malé firmy.

Neskôr sme sa preorientovali na Afriku, kde sme doposiaľ poskytli pomoc v hodnote takmer 2 milióny eur.

V Keni a Etiópii sme rozvinuli program „Podpora detí“, vďaka ktorému môžu chodiť chudobné africké deti do školy. Ukončené vzdelanie prinieslo mnohým prácu a vedia sa postarať o seba aj svoju rodinu.

Súčasťou nášho pôsobenia je aj humanitárna pomoc. Sme členom medzinárodnej humanitárnej Aliancie Integral, s ktorou spolupracujeme v prípade kríz, vojen a živelných pohrôm.

Sme aktívni aj v oblasti ekonomického rozvoja a fair trade. Chudobným farmárom v Keni a Etiópii vytvárame dôstojné podmienky pre prácu a spravodlivú mzdu, čím im zvyšujeme životnú úroveň.

V Afrike tiež sadíme stromy a pomáhame zlepšovať klímu. Pomôžu Zemi lepšie sa zregenerovať a absorbovať nadbytočné emisie uhlíka. Pre ich pestovateľov zabezpečujú stromy udržateľný zdroj obživy a dôstojné pracovné i životné podmienky.

 

Partneri

Chcem dostávať
aktuálne informácie