O Nadácii Integra

Zmierňujeme následky porušeného sveta

tým, že sa snažíme prostredníctvom rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci zmierňovať nespravodlivosť ľudí spôsobenú prírodnými katastrofami, vojenskými intervenciami, či inými krízami.

Naša vízia vychádza z presvedčenia, že prosperujúca spoločnosť je založená na pravidlách trhovej ekonomiky, demokratickom politickom systéme a dôslednej morálnej orientácii spoločnosti.

Sme skupina ľudí motivovaná
prispievať k zmenám vo svete

Na pomoci nám záleží. Staviame na férovosti, čestnosti, úcte, pozitívnom prístupe. Motivuje nás kresťanský pohľad na svet a výzva ujímať sa slabých a núdznych ľudí. Staviame na spolupráci, skúsenostiach, odbornosti a kde je to možné, presadzujeme udržateľné riešenia s dopadom na celé generácie.

1 000 detí
1 000 detí

v Afrike podporujeme a dávame im šancu vzdelávať sa

22 000+
22 000+

afrických farmárov, s ktorými spolupracujeme

1 500 000+
1 500 000+

stromov, ktoré sme vysadili v Keni a Etiópii

1 913 549 €
1 913 549 €

sme použili na zmiernenie chudoby a pomoc ľuďom

Odbornosť našej práce
stále zlepšujeme

Veríme, že organizácie poskytujú kvalitnejšiu a efektívnejšiu pomoc, keď sú zodpovedné voči ľuďom, ktorým slúžia.

 

 

Ako jediná organizácia na Slovensku sme členom Aliancie CHS – globálnej aliancie humanitárnych a rozvojových organizácií, ktoré sa zaviazali zlepšiť fungovanie pomoci pre ľudí. Spolu s nimi sme hnutím na posilnenie zodpovednosti a za to, aby ľudia postihnutí krízou boli stredobodom toho, čo robíme uplatňovaním základného humanitárneho štandardu (CHS).

Základný humanitárny štandard (CHS) poskytuje rámec, ktorý Nadácia Integra vo svojej činnosti uplatňuje.

Nadácia Integra pomáha
takmer tri desaťročia

V roku 1995 sme školeniami pre začínajúcich podnikateľov na Slovensku, poskytovali mikropôžičky, vytvárali malé sociálne podniky. Našimi školeniami vtedy prešlo približne 500 žien, ktoré si potom založili malé firmy.

Neskôr sme našu činnosť zamerali na Afriku a svet. Stali sme sa rozvojovou a humanitárnou organizáciou rešpektovanou medzinárodnými aj domácimi organizáciami. Sme aktívni v oblasti ekonomického rozvoja a spravodlivého obchodu aj aktivitami na zlepšovanie klímy.

V Keni a Etiópii sme rozvinuli program „Podpora detí“, vďaka ktorému môžu chodiť chudobné africké deti do školy. Ukončené vzdelanie prinieslo mnohým prácu a vedia sa postarať o seba aj svoju rodinu.

Súčasťou nášho pôsobenia je aj humanitárna pomoc. Sme členom medzinárodnej humanitárnej Aliancie Integral, s ktorou spolupracujeme v prípade kríz, vojen a živelných pohrôm.

Sme aktívni aj v oblasti ekonomického rozvoja a fair trade. Chudobným farmárom v Keni a Etiópii vytvárame dôstojné podmienky pre prácu a spravodlivú mzdu, čím im zvyšujeme životnú úroveň.

V Afrike tiež sadíme stromy a pomáhame zlepšovať klímu. Pomôžu Zemi lepšie sa zregenerovať a absorbovať nadbytočné emisie uhlíka. Pre ich pestovateľov zabezpečujú stromy udržateľný zdroj obživy a dôstojné pracovné i životné podmienky.

 

Partneri

Náš tím

Allan Bussard

riaditeľ a správca nadácie
Zavolajte mi: +421 903 419 216
Napíšte mi: allan.bussard@integra.sk

Caulene Bussard

zástupkyňa afrických partnerov na Slovensku

Erika Kremská

vzťahy s médiami
Zavolajte mi: +421 907 133 103
Napíšte mi: erika.kremska@integra.sk

Ivana Čorbová

koordinátorka humanitárnych projektov
Zavolajte mi: +421 918 949 884
Napíšte mi: ivana.corbova@integra.sk

Martin Simon

marketing a fundraising
Zavolajte mi: +421 901 705 422
Napíšte mi: martin.simon@integra.sk

Lucia Pagáčová

koordinátorka programu Podpora detí
Zavolajte mi: +421 911 727 335

Jana Široká

projektová koordinátorka
Zavolajte mi: + 421 905 318 092
Napíšte mi: jana.siroka@integra.sk

Alojz Macsai

sociálne podnikanie a obchod
Zavolajte mi: +421 911 419 210

Veronika Macsai

projektová koordinátorka
Zavolajte mi: +421 911 444 902

Iveta Novotná

ekonómka
Zavolajte mi: + 421 918 49 4429
Napíšte mi: iveta.novotna@integra.sk

Slavomíra Sláviková

účtovníčka

Miroslava Ebská

office manager
Zavolajte mi: +421 2 52 62 61 61

Renáta Štefeková

administratíva a predaj

Slavka Golis

PR, marketing
Napíšte mi: slavka.golis@integra.sk

Alexandra Kušnyérová

koordinátorka programu Podpora detí
Zavolajte mi: +421 903 665 752

Ľubica Bánová

účtovníčka

Mikuláš Černota

Projektový koordinátor

Chcem dostávať
aktuálne informácie