Čo robíme

Naše aktivity pomáhajú núdznym ľuďom. V prípade prírodných katastrof alebo vojnových konfliktov zabezpečujeme humanitárnu pomoc v rôznych krajinách sveta. V Afrike ponúkame ľuďom dôstojnú  prácu a deťom vzdelanie. Tým im pomáhame dostať sa von z chudoby.

Humanitárna pomoc

Pomáhame v oblastiach postihnutých vojnami a živelnými katastrofami prostredníctvom medzinárodnej Aliancie Integral, ktorej sme členom. Tá zabezpečuje humanitárnu pomoc v 80-tich krajinách sveta. Jej humanitárne organizácie vysielajú záchranárske tímy priamo do terénu a môžu zasiahnuť už do 24 hodín od katastrofy.

Pomoc deťom

Cez sponzorský program Malaika vytvárame prístup k vzdelaniu pre vyše tisíc detí. Prinášame im tak šancu na lepšiu budúcnosť. Vzdelanie je v Afrike kľúčové, dáva možnosť dostať sa z bludného kruhu chudoby. Vzdelanie a odborné zručnosti dávajú mladým ľuďom možnosť uživiť seba a svoju rodinu.

Fair trade

V rozvojových krajinách si mnoho farmárov nezarobí ani toľko, aby uživili seba a svoje rodiny. Nevedia obchodovať, nepoznajú podmienky na trhu, čo využívajú veľkí obchodníci. Farmári im predávajú svoj tovar pod cenu a potom zápasia s biedou. Ich situáciu mení iniciatíva Fairtrade – spravodlivý obchod, ktorá im vytvára dôstojné podmienky pre život.

Ekonomický rozvoj

Našou víziou je “vytvárať príležitosti pre znevýhodnených“. Preto sme v roku 2010 založili spoločnosť Ten Senses, ktorá je celosvetovo prvým spracovateľom makadamových a kešu orechov. Orechy sú označené certifikátom Fair Trade a Bio, čo prináša farmárom – dodávateľom vyššie príjmy a väčší záujem o tovar na medzinárodných trhoch.

Sadenie stromov

Do roku 2021 plánujeme s miestnymi farmármi v Afrike vysadiť aspoň 1 milión stromov. Chceme tým pomôcť našej Zemi, budúcnosti našich detí a drobným farmárom, ktorý sú ohrozenou skupinou klimatických zmien za ktoré však nesie zodpovednosť 10 desať percent najbohatších ľudí sveta. Aj na Slovensku žijeme v nadspotrebe, prekračujeme možnosti našej jedinej planéty a “požičiavame” si na úkor budúcich generácií. 

Kde pomáhame

Sme aktívni v Keni, Etiópii, na Blízkom východe (Sýria, Irak). V minulosti sme pomohli obetiam vojen a prírodných katastrof aj v iných krajinách sveta.

Príbehy z terénu

Spoznávame životy ľudí, ktorým pomáha naša práca. Často sú plné bolesti, smútku, ale aj vďačnosti a nádeje. Prečítajte si niektoré z nich.

Prispejte ľuďom v núdzi ešte dnes