Darujte 2 %

Plníme sny
afrických detí

Podporte ich tiež!
Dve percentá z dane premeníme na vzdelanie pre chudobné deti v Keni a Etiópii.

Plníme detské sny

Veríme, že všetky deti by mali mať rovnaké šance na dobrý život. Aj v prípade, že sa narodia do chudobnej rodiny na etiópskom či kenskom vidieku. Veľká časť detí tam nemôže chodiť do školy, hoci o tom snívajú. Aj takýmto deťom sa v Nadácii Integra usilujeme pomôcť k vzdelaniu a k dosiahnutiu životných cieľov. Pridajte sa k nám.

Lekárom, letuškou, hercom či speváčkou by chcela byť väčšina detí

Čím ste sa chceli byť v detstve vy? Keď deti premýšľajú o budúcom povolaní, profesiu si vyberajú inak ako dospelí. Zrejme preto sa svojich detských snov nedržíme v dospelosti. Na druhej strane, ako dospelí máme viac možností napĺňať sny práve deťom a venovanie 2 % z dane je vhodnou príležitosťou.

Ako ďalej pomáhame

  • Viac ako tisícke afrických detí umožňujeme chodiť do školy, dostávať denne teplé jedlo, v prípade potreby mať strechu nad hlavou a zdravotnú starostlivosť.
  • Ľuďom zasiahnutým vojnou alebo prírodnou katastrofou pomáhame zabezpečiť základné veci potrebné pre život vrátane zdravotnej starostlivosti.
  • Sadením stromov v Keni a Etiópii chránime našu planétu Zem a budúcnosť našich detí. Drobným pestovateľom a ich rodinám zabezpečujeme udržateľný zdroj obživy.
  • Vzdelávame a šírime naše skúsenosti, lebo poznaním sa stávame bohatšími a motivovanejší prinášať zmenu svojmu okoliu.

Údaje potrebné na poukázanie 2 %

Obchodné meno / Názov: Nadácia Integra
Sídlo: Dobšinského 14, 811 05 Bratislava
Právna forma: nadácia
IČO: 31747493

Postup na poukázanie 2 % z dane Nadácii Integra

Kliknite na kategóriu, ktorá sa vás týka, a prečítajte si podrobný postup na poukázanie 2 % z dane.

Postup na poukázanie 2% z dane je nasledovný:

1. Firmy (PO) venujú 1% dane, ale môžu pomôcť aj 2 % dane. Je to vtedy, keď do termínu podania daňového priznania firma daruje na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5 % dane. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2 % dane.

Keď sa nás rozhodnete obdarovať, využite tlačivo darovacia zmluva.

2. V časti VI. daňového priznania (tlačivoDPPO) vyplňte:

IČO: 31747493
Obchodné meno / Názov: Nadácia Integra

3. Zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov, aby Váš dar pre nás nezostal anonymný.

4. Podajte daňové priznanie. Posledný termín na podanie je 31.3.2024 v prípade, že ste neoznámili odklad. Odklad je možný najneskôr do 30.6.2024, alebo v prípade príjmov zo zahraničia do 30.9.2024.

5. Povedzte o možnosti darovať 2 % aj vašim známym či obchodným partnerom.

V prípade potreby sa nám ozvite, radi vám pomôžeme.

Ďakujeme za splnené sny detí.

Postup na poukázanie 2 % z dane je nasledovný:

1. Súčasťou daňového priznania je aj vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane. Ak ste odpracovali ako dobrovoľník v ľubovoľnej organizácii minimálne 40 hodín za minulý rok, môžete darovať až 3 %. V prípade, že ste boli našim dobrovoľníkom, pre potvrdenie nás kontaktujte.

2. Keď si daňové priznanie podávate samy, stiahnite si príslušné tlačivá:
DPFOA (daňové priznanie typu A)
potvrdenie o podaní priznania typu A

alebo
DPFOB (daňové priznanie typu B)
potvrdenie o podaní priznania typu B

3. V časti VIII. daňového priznania A, alebo v časti XII. daňového priznania B vyplníte:

IČO: 31747493
Obchodné meno / Názov: Nadácia Integra

4. Zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov aby pre nás Váš dar neostal anonymný.

5. Podajte daňové priznanie. Posledný termín na jeho podanie je 31.3.2024, ak ste neoznámili daňovému úradu predĺženie termínu.

6. Povedzte o možnosti darovať 2 % aj vašim blízkym.

V prípade potreby sa nám ozvite, radi vám pomôžeme.

Ďakujeme za splnené sny detí.

1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Požiadajte ho, aby vám vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z potvrdenia si vypočítate 2 %. Ak ste odpracovali ako dobrovoľník v ľubovoľnej organizácii minimálne 40 hodín za minulý rok, môžete darovať 3 %. Ak ste boli našim dobrovoľníkom, pre potvrdenie nás kontaktujte.

3. Stiahnite a vyplňte si formulár vyhlásenie o poukázaní dane.

4. Vo vyhlásení zaškrtnite súhlas so zaslaním kontaktných údajov aby Váš dar pre nás neostal anonymný.

5. Tlačivá (potvrdenie, vyhlásenie, prípadne potvrdenie o dobrovoľníctve) doručte na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska do 30. 4. 2024.

6. Povedzte o možnosti darovať 2 % aj vašim blízkym.

V prípade potreby sa nám ozvite, radi vám pomôžeme.

Ďakujeme za splnené sny detí.

Martin Simon marketing a fundraising
Martin má na starosti komunikáciu s verejnosťou, manažuje marketingové aktivity nadácie a spravuje dary.

Chcem dostávať
aktuálne informácie