Kríza v Afganistane

Kríza v Afganistane

Tisíce ľudí opúšťajú svoje domovy zo strachu pred smrťou.

Po prevzatí moci Talibanom sa státisíce ľudí ocitli bez strechy nad hlavou, jedla, traumatizovaní a bezmocní. V spolupráci s naším partnerom humanitárnou organizáciou Medair sme pomohli zabezpečiť balíčky prvej pomoci a posttraumatickú podporu ľuďom, ktorí boli svedkami krutého násilia. Súčasťou balíčkov boli potraviny, kuchynské vybavenie a dôležité hygienické potreby.

Afganistan sa zmieta v kríze nielen kvôli vážnej politickej situácii, ktorá prinútila ľudí utekať z domovov v obavách o svoj život. Krajina už dlho zápasí s chudobou, nedostatkom jedla aj zdravotnej starostlivosti. Počet ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, sa od roku 2020 zvýšil takmer o tretinu. Alarmujúca je podvýživa detí.

V Afganistane má 41% detí mladších ako 5 rokov podpriemernú telesnú výšku, čo je jedna z najvyšších mier na svete. V lete 2021 bolo 27 z 34 afganských provincií ohrozených podvýživou. Situáciu ešte zhoršila pandémia COVID-19.

Zapojili sme sa do zabezpečenia starostlivosti o podvyživené deti. Pomohli sme zorganizovať školenia, na ktorých sa matky naučili používať pásku na sledovanie podvýživy u svojich detí. Stav podvýživy sa zisťuje meraním obvodu ramena.

Utrpenie nevinných ľudí môžete zmierniť svojim príspevkom hneď.

PRISPIEŤ ĽUĎOM V AFGANISTANE
Ivana Čorbová koordinátorka klimatických a humanitárnych projektov
Ivana koordinuje humanitárne a klimatické projekty Nadácie Integra. Je v kontakte s našimi partnermi a z terénu  prináša aktuálne informácie o aktivitách, ktorými pomáhame ľuďom zasiahnutým vojenskými konfliktmi, alebo prírodnou katastrofou. Ivana tiež komunikuje s organizáciami akými je na Slovensku SlovakAid, Platforma rozvojových organizácii - Ambrela, alebo medzinárodná Alliancia Integral a jej členovia.

Príbehy z terénu

Pomáhame ženám opäť nájsť dôstojnosť

Čítať ďalej

Škola je symbolom nového začiatku

Čítať ďalej

Pitná voda voda je v Sýrii vzácnosťou

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie