Kríza v Južnom Sudáne

Kríza v Južnom Sudáne

Dlhotrvajúca občianska vojna ničí životy obyvateľov, v krajine zomierajú deti aj dospelí.

Situácia v Južnom Sudáne, ktorý sužuje občianska vojna, je mimoriadne vážna. Od vypuknutia konfliktu v decembri 2013 bolo doposiaľ zabitých viac ako 400-tisíc ľudí, takmer štyri milióny sú vnútorne vysídlení alebo utiekli do susedných krajín.

Napriek dohode o prímerí v Južnom Sudáne stále vzrastajú konflikty a humanitárne potreby v krajine. Povodne, zamorenie kobylkami a pandémia COVID-19 celú situáciu v krajine ešte zhoršili, vrátane nepriaznivej situácie žien a dievčat, ktoré čelia stúpajúcemu násiliu.

Kríza v Južnom Sudáne

Z údajov OCHA (Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí) za rok 2019 vyplýva:

  • viac ako 7,5 milióna ľudí (64 percent obyvateľov) je odkázaných na humanitárnu pomoc,
  • 44 percent populácie je ohrozených rôznymi chorobami,
  • každé druhé dieťa trpí horúčkou alebo maláriou,
  • každé štvrté dieťa trpí hnačkou,
  • zhruba tri štvrtiny všetkých úmrtí detí spôsobujú choroby, ktorým sa dá predchádzať, ako je hnačka, malária a zápal pľúc,
  • približne 2,5 milióna ľudí v Južnom Sudáne trpí duševnými poruchami, ktoré spôsobili hrôzy vojny,
  • 900-tisíc detí je postihnutých traumou v dôsledku násilia alebo traumou, ktorú zažili priamo pri útokoch na školy alebo pri podobných násilných udalostiach,
  • asi len 43% detí do jedného roka sú očkované na choroby ako záškrt, čierny kašeľ, tetanus, hepatitídu B a hemofilickú chrípku.

Ako pomáhame

Nadácia Integra vďaka podpore SlovakAid v roku 2020 pomohla zmierniť následky humanitárnej krízy sumou 148 988 eur. Peniaze smerovali najmä do zdravotnej starostlivosti a nákupu liekov a zdravotníckeho materiálu pre ženy, deti a vnútorne vysídlených ľudí v oblasti Renk a Leer. Zmierni sa tak negatívny dopad dlhotrvajúceho ozbrojeného konfliktu, zlepší sa zdravie ľudí, zníži úmrtnosť a celkovo sa zlepšia životné podmienky a vyhliadky do budúcna.

Na pomoci sa podieľame vďaka spolupráci s medzinárodnou Alianciou Integral, ktorej sme členom. Aliancia združuje humanitárne organizácie, ktoré pôsobia v rôznych krajinách sveta. Vďaka čomu dokážeme pomáhať rýchlo a efektívne.

Potrebujeme vašu podporu

Vašu pomoc potrebujeme, aby sme mohli zmierňovať dopad vojny na najzraniteľnejšie skupiny. Vaša pomoc je nasmerovaná na podporu zdravotnej starostlivosti pre najzraniteľnejšie ženy a deti. Ďakujeme!

Nadväzujeme na podporu z roku 2017/2018

Pozrite sa, ako sme v Južnom Sudáne pomáhali v roku 2017/2018.

PRISPIEŤ ĽUĎOM V JUŽNOM SUDÁNE
Ivana Čorbová koordinátorka klimatických a humanitárnych projektov
Ivana koordinuje humanitárne a klimatické projekty Nadácie Integra. Je v kontakte s našimi partnermi a z terénu  prináša aktuálne informácie o aktivitách, ktorými pomáhame ľuďom zasiahnutým vojenskými konfliktmi, alebo prírodnou katastrofou. Ivana tiež komunikuje s organizáciami akými je na Slovensku SlovakAid, Platforma rozvojových organizácii - Ambrela, alebo medzinárodná Alliancia Integral a jej členovia.

Príbehy z terénu

Pomáhame ženám opäť nájsť dôstojnosť

Čítať ďalej

Škola je symbolom nového začiatku

Čítať ďalej

Pitná voda voda je v Sýrii vzácnosťou

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie