Zmierňujeme následky porušeného sveta. V Afrike dávame deťom vzdelanie a ľuďom dôstojnú prácu. Zabezpečujeme humanitárnu pomoc pri prírodných katastrofách a vojnových konfliktoch. 

Podpora od ľudí ako ste vy nám umožňuje priniesť núdznym nádej. V podobe konkrétnych činov.

 

Tak ako Mayahaovi a Jaklinovi, ktorým sme vďaka vám mohli poskytnúť potravinovú a materiálnu pomoc vo vojnou zničenom Iraku. 

Chcem darovať 2%

Pomôž Nadácii Integra v Keni a Etiópii.
Staň sa dobrovoľníkom ešte dnes.

Chcem byť dobrovoľníkom

Podporujte vzdelanie detí a otvárajte im
dvere ku krajšej budúcnosti.

Podporovať dieťa

Pomôž zabezpečiť prístup ku vzdelaniu
a podmienky na dôstojný život.

Podpor vzdelávanie detí v afrike

Naše aktivity

Pomoc deťom v Afrike, humanitárna pomoc a Fairtrade, sú našimi kľúčovými aktivitami. Cez ne prinášame šancu na lepšiu budúcnosť.

Podpora detí

Cez sponzorský program Malaika vytvárame prístup k vzdelaniu
pre vyše tisíc detí. Prinášame im tak šancu na lepšiu budúcnosť.

Humanitárna pomoc

Pomáhame v oblastiach postihnutých vojnami a živelnými katastrofami prostredníctvom medzinárodnej Aliancie Integral, ktorej sme členom.

Ako pomáhame?

Humanitárnou pomocou zmierňujeme dopad vojen a prírodných katastrof na obyvateľov v rôznych kútoch sveta. Cez sponzorský program Malaika umožňujeme chudobným africkým deťom chodiť do školy, mať denne teplé jedlo a bývanie. Vytvárame pracovné miesta pre afrických farmárov a zapájame ich do programu Fair Trade.

1 000 detí

v Afrike podporujeme a dávame im šancu vzdelávať sa

1 913 549

sme použili na humanitárnu pomoc, ekonomický rozvoj a vzdelávanie detí

447 darcov

pravidelne podporuje africké deti v sponzorskom programe Malaika

22 000 farmárov

v Afrike je zapojených do programu Fair Trade

Komu pomáhame?

„Keď budem veľká, chcem byť učiteľkou“.

Aj chudobné deti majú veľké sny. Radi by mali dostatok jedla, strechu nad hlavou, spoznávali nové veci, chodili do školy. Vedia, že vzdelanie je cestou, ktorou sa môžu dostať von z chudoby.  

Podporte africké dieťa a zvýšte jeho šance na lepší život. 

Podporovať dieťa

Kde pomáhame

Sme aktívni v Keni, Etiópii, na Blízkom východe (Sýria, Irak). Pomáhame obetiam vojen a prírodných katastrof aj v iných krajinách sveta.

Novinky

Prispejte ľuďom v núdzi ešte dnes

Nastavenie súkromia

Povinné cookies

Bez týchto cookies by nebolo možné používať našu webovú stránku.

gdpr

Štatistické cookies

Analytické a štatistické súbory cookies nám pomáhajú pochopiť, ako komunikovať s našimi návštevníkmi prostredníctvom anonymného zberu a hlásenia informácií.

_ga