Podpora detí

Pomáhajme k vzdelaniu

Chudobné africké deti majú nádej na lepšiu budúcnosť, keď chodia do školy. Vzdelanie im pomôže nájsť si prácu a postarať sa o seba aj o svoje rodiny.

Chudobná Keňa a Etiópia čelia mnohým výzvam. Jednou z nich je prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Vzdelanie je pritom v Afrike kľúčové, pomáha dostať sa z bludného kruhu chudoby.

Cez program podpory detí spájame chudobné africké deti a podporovateľov, ktorí pomáhajú konkrétnemu dieťaťu pri vzdelávaní sumou 25€ mesačne. Niekoľkokrát za rok si môžu vymeniť list so „svojím“ dieťaťom, čím budujú vzájomný vzťah.

PODPOROVAŤ KONKRÉTNE DIEŤA

Podporovanie detí umožňujeme aj ľubovoľným darom. Či už pravidelne, alebo jednorazovo. V tomto prípade darcovi dieťa nepriradíme a získanú podporu rozdelíme do vzdelávacích programov v Keni a Etiópii.

PODPORIŤ DETI VŠEOBECNE

Príspevok dieťaťu pomáha

  • uhradiť školné
  • zabezpečiť jedno teplé jedlo za deň
  • uhradiť školské pomôcky a uniformy
  • čiastočne pokryť náklady na bývanie, ak dieťa žije v detskom domove alebo býva na internáte
  • zabezpečiť zdravotnú starostlivosť

Tri jednoduché kroky k podpore dieťaťa

1

Vyplnenie formulára

Vyplníte formulár, v ktorom uvediete potrebné informácie.

2

Pridelenie dieťaťa

V e-maili s informáciami o dieťati a škole, ktoré dieťa navštevuje, vám zašleme aj všetky potrebné údaje na posielanie darov pre dieťa.

3

Pravidelná podpora

Začnete s pravidelnou mesačnou podporou vo výške 25€ a stanete sa dôležitou súčasťou v živote dieťaťa. Budete mať možnosť komunikovať s dieťaťom prostredníctvom listov. Získate pravidelné informácie o našich aktivitách a každý rok vám budeme posielať našu výročnú správu s najdôležitejšími informáciami za posledné obdobie.

Podporovať dieťa sumou 25 € mesačne

Najčastejšie otázky

Dieťa vyberá koordinátorka programu na základe informácií z dotazníka, ktorý ste vyplnili. Robíme tak najmä z dôvodu ochrany detí. Ak však z nejakého dôvodu nebudete s našim výberom spokojný, po dohode vám priradíme iné dieťa.

Nadácia Integra spolupracuje s niekoľkými miestnymi školami v Keni a Etiópii.

Keňa:

škola Sv. Anny, škola TAPA, škola Beacon of Hope,  detský domov Youth for Hope (SPK-Štipendijný program Keňa) a Detský domov Praise Gate.

Etiópia:

škola v Bishoftu, materská škola Shalom, škola v Ambo.

Viac informácií si prečítajte TU.

Veľmi jednoducho:

  1. Vyplňte dotazník na našej webstránke.
  2. My Vám zašleme email so všetkými informáciami o našom programe a dieťati, ktoré potrebuje pomoc.
  3. Počas nasledujúcich 14 dní sa môžete rozhodnúť, či budete dieťa podporovať, alebo nie. Informujte nás o tom mailom alebo telefonicky. Vaše sponzorstvo aktívne začína prevodom prvého daru vo výške 25 eur na náš bankový účet:

Banka: Tatra banka

Názov účtu : Nadácia Integra

Číslo účtu: IBAN SK 90 1100 000 0026 2547 5865 / 1100

Swift Kód: TATRSKBX

Variabilný symbol Vám zašleme mailom.

Mesačné príspevky darcu sú použité na pokrytie školských výdavkov, stravného, uniformy a základnej zdravotnej starostlivosti. Ak dieťa býva v detskom domove alebo na internáte, vaše príspevky môžu byť použité na pokrytie potrieb s tým spojených. Z darov, ktoré darcovia posielajú, použije Nadácia Integra 20% na účely spojené s vedením programu. Poznámka – Odkaz na blog.

Nie. Peniaze nedávame priamo deťom ani ich rodinám, a to z viacerých dôvodov. Deti nevedia s peniazmi narábať, a vlastníctvo peňazí v chudobnej komunite môže zapríčiniť veľa problémov. Tiež by sme nevedeli zaručiť, že vaše peniaze boli použité správne. Súhrn všetkých darov prijatých v danom mesiaci zasielame našim partnerským organizáciám v Afrike, ktoré ich použijú na potreby dieťaťa.

Bežne prideľujeme iba jedného slovenského sponzora pre jedno dieťa. V niektorých školách, ktorých súčasťou je aj internát a v detských domovoch, prideľujeme dvoch podporovateľov pre jedno dieťa. Niektorým študentom po nástupe na univerzitu, priraďujeme aj tretieho sponzora.

Použitie financií, ktoré zasielame našim lokálnym partnerom, dôkladne kontrolujeme. Všetky naše projekty navštevujeme niekoľkokrát do roka. Pri každej návšteve si overujeme dodržiavanie pravidiel stanovených v zmluve. Kontrolujeme účtovníctvo a realizáciu projektu, aby sme sa uistili, že plní svoj účel a o deti je dobre postarané. Všetky projekty nám musia pravidelne posielať finančné správy, fotky a novinky o projekte. Tieto si overujeme počas návštev v Afrike.

Spolupracujeme so školami v Keni a Etiópii, a dvoma detskými domovmi v Keni, s ktorými máme dlhoročnú dobrú spoluprácu a dobré vzťahy. Chodíme na monitorovacie cesty, kde si overujeme, že deti majú to, čo potrebujú.

V Keni spolupracujeme: detský domov Praise Gate, škola Sv. Anny, škola TAPA, Beacon of Hope a detský domov Youth for Hope (SPK – Štipendijný fond Keňa.

V Etiópii spolupracujeme: Centrum Bishoftu, materská škola Shalom, škola v Ambo.

Viac informácií o školách a detských domovoch si prečítajte TU.

Informácie o dieťati budete dostávať najmä v listoch, ktoré vám dieťa napíše. V niektorých školách máme prístup aj k školským výsledkom, ktoré darcom posielame. Darcov sa snažíme informovať o novinkách, ktoré sa v živote dieťaťa udejú. Je potrebné pamätať, že život chudobných detí je častokrát veľmi jednoduchý a ich dni vyzerajú rovnako. V každom prípade, ak by ste sa chceli informovať o vašom podporovanom dieťati, môžete poslať e-mail koordinátorke programu Lucii na lucia.pagacova@integra.sk.

Darcovia majú možnosť posielať listy do Afriky zvyčajne 3-krát za rok. Takisto sponzor bude dostávať listy od dieťaťa, zvyčajne 2-3-krát ročne. Ako môže vyzerať list, ktorý pošlete dieťaťu, sa dočítate tu. V rámci týchto listov môžu deťom posielať aj fotky, pohľadnice či kresby. Samozrejme pandémia, alebo iná závažná situácia môže naše plány zmeniť. Stále však hľadáme nové spôsoby, akými sa môžete o deťoch dozvedieť.

Na základe našich skúseností sme v Nadácii Integra zaviedli prístup, že deťom nedávame žiadne individuálne dary. Hlavným dôvodom je, že medzi deťmi vzniká rivalita a žiarlivosť. Ak nám do nadácie zašlete dar pre jedno dieťa, nebudeme mu ho môcť doručiť. Ak by sa jednalo o školské pomôcky, váš dar odovzdáme triede na škole, ktorá nemá dostatok pomôcok. Prosíme vás o pochopenie a dodržiavanie tohto pravidla.

Občas sa snažíme zabezpečiť darčeky a oblečenie pre deti. Ak by sme spustili zbierku špeciálne na tento účel v projekte, kde je zaradené vaše dieťa, budeme vás o tom informovať.

Napriek modernej dobe a existencii sociálnych sietí sme sa po dohode s africkými partnermi rozhodli, že všetka korešpondencia ide cez pracovníkov Integry. Deťom v Afrike nedávame osobné údaje, email, telefónne číslo či adresu sponzora. Robíme tak predovšetkým preto, aby sme chránili darcov. Zo skúsenosti vieme, že ak majú deti priamy kontakt so darcom, môžu pýtať od neho peniaze alebo iné darčeky. Ak by sa aj k niečomu takému neuchýlili ony, je pravdepodobné, že sa o to pokúsia ich rodinní príslušníci.

Vo všeobecnosti žiadame darcov, aby zvážili podporu dieťaťa na najmenej tri roky. Dúfame však, že dostanú podporu až kým neskončia školu. Niekedy je to ukončenie základnej školy, inokedy podpora trvá aj počas vyššieho vzdelávania alebo odborného kurzu. Darca však nie je zaviazaný podporovať dieťa na žiadnu vopred určenú dobu. Niekedy sponzori skončia s podporou kvôli zmene svojej finančnej situácie. V takom prípade vás prosíme, aby ste nám oznámili, že už viac nemôžete pokračovať v podporovaní dieťaťa.

Ak sa rozhodnete pomoc pre dieťa ukončiť, môžete tak urobiť kedykoľvek bez udania dôvodu zaslaním mailu, v ktorom nás budete o ukončení pomoci informovať. Následne na to začneme pre dieťa hľadať nového podporovateľa, ktorý bude pokračovať v pomoci pre dieťa.

V ojedinelých prípadoch áno. Niekedy sa stane, že dieťa projekt nečakane opustí, najmä z dôvodu zmeny svojho bydliska. V takom prípade nevieme pokračovať v podpore dieťaťa, a preto dieťa z programu vyradíme. O podobných zmenách vás budeme včas informovať. Môžete však pokračovať v pomoci pre iné dieťa v núdzi.

Áno. Návšteva vášho sponzorovaného dieťaťa je možná. Musí však byť zorganizovaná prostredníctvom zamestnanca Nadácie Integra, ktorý bude komunikovať s miestnym projektom. Všetky náklady na cestu a pobyt si hradí sponzor sám. Pre viac informácií nás kontaktujte a prečítajte si politiku upravujúcu pravidlá návštevy podporovateľov našich lokálnych projektov.

Ojedinele sa sponzori pýtajú, či môžu zaplatiť dieťaťu cestu na Slovensko. V normálnej situácii to nie je možné a darcovia by niečo také deťom navrhovať nemali. Pre deti z chudobných krajín nie je dobré navštíviť bohaté krajiny, keďže to môže u nich viesť k nespokojnosti a nesplniteľným očakávaniam. Integra teda tieto návštevy neodporúča a ani nesprostredkúva.

Podporovať vzdelanie detí všeobecne môžete zaslaním ľubovoľného jednorazového alebo pravidelného daru. Získané dary budú použité na pokrytie aktuálnych potrieb detí, drobné opravy, nákup kníh či hračiek.

Môžete vytvoriť vlastnú zbierku, ktorou oslovíte vašich priateľov a spolu pomôžete k získaniu konkrétneho predmetu, napríklad hojdačky, ktoré deťom spríjemnia voľný čas.

O zbierke a ďalších nápadoch, ako podporiť vzdelanie a zdravý vývin detí, s vami radi pohovoríme, napíšte nám.

Keď ste sa dočítali až sem, máte už jasnú predstavu o tom, ako program Podpory detí funguje. Ešte viac detailnejších informácií vám poskytne tento infomateriál a tiež dokument pravidlá programu Podpora detí. Máte ďalšie otázky? Neváhajte a oslovte nás s nimi.

Lucia Pagáčová koordinátorka programu Podpora detí
Alexandra Kušnyérová koordinátorka programu Podpora detí

Lucia a Alexandra prepájajú záujemcov o podporu detí s konkrétnymi deťmi v detských domovoch a školských centrách v Keni a Etiópii. Niekoľkokrát ročne navštevujú podporované deti v Afrike, kde monitorujú fungovanie programu a s lokálnymi partnermi spolupracujú na tom, aby zdravý vývin a vzdelávanie detí napredovalo. Starajú sa o korešpondenciu medzi deťmi a ich podporovateľmi a poskytujú dôležité informácie o programe. Sú kontaktnými osobami pre tých, ktorí už vzdelávanie detí podporujú, alebo sa pre tento krok ešte len rozhodujú.

Zoznámte sa s Catherine

Narodila som sa v Keni. Mám dvoch bratov a jednu sestru. Bývame v slume a naša rodina je veľmi chudobná. Moji rodičia zarábajú veľmi málo, majú len príležitostné práce. Mama zvyčajne perie bielizeň pre bohatších a otec pomáha na stavbe. Nemôžu nám platiť poplatky spojené so školou.

PODPORIŤ DIEŤA

Vzdelanie detí tiež podporujú

Príbehy z terénu

Radosť z cesty v Etiópii

Čítať ďalej

Nevrátila som sa v pôvodnom stave

Čítať ďalej

Záleží nám na kvalite

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie