Izraelsko – palestínska kríza

Izraelsko - palestínska kríza

Tisícky mŕtvych, zranených a vyše milióna ľudí bez domova. Izraelsko – palestínsky konflikt zanecháva desivú bilanciu.

Tisíce mŕtvych a viac ako milión ľudí, ktorí museli náhle opustiť svoje domovy. Smutná doterajšia bilancia utrpenia v Izraeli a Gaze, ktoré sa začalo po násilnom koordinovanom útoku na Izrael, zďaleka nekončí. Prognózy OSN v súvislosti s touto humanitárnou tragédiou sú hrozivé.

„Informácie prichádzajúce od našich partnerov z Izraela a Gazy nás desia. Sme zdrvení z príbehov násilia a utrpenia, o ktorých denne počúvame. Nemôžeme túto situáciu ignorovať, práve naopak. Musíme stáť pri ľuďoch, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach,” hovorí Ivana Čorbová, koordinátorka humanitárnej pomoci Nadácie Integra.

Ľudia akútne trpia nedostatkom jedla, vody, liekov a zdravotníckeho materiálu. Konflikt si už vyžiadal na oboch stranách vyše 8-tisíc mŕtvych, z toho takmer 3-tisíc detí a tisícky zranených. Odhaduje sa, že domov opustilo viac ako 1,4 milióna ľudí. Organizácie uvádzajú, že provizórne prístrešky na bývanie sú nebezpečne preplnené až na štvornásobok svojich kapacít. 

Tieto čísla sa budú zrejme zvyšovať. Civilisti v ohrozených oblastiach potrebujú urgentnú pomoc, keďže humanitárne potreby budú v nasledujúcich mesiacoch rapídne narastať. Navyše, nedostatok pitnej vody a hygieny zvyšuje riziko prepuknutia infekčných chorôb, ako je cholera, čo môže mať katastrofálne následky. 

Situáciu v regióne Blízkeho východu monitorujeme prostredníctvom medzinárodnej Aliancie Integral, ktorej sme súčasťou, a snažíme sa poskytnúť humanitárnu pomoc tam, kde to je možné. 

Ako pracujeme

Naša pomoc je možná vďaka nášmu lokálnemu partnerovi, ktorý pôsobí v postihnutých oblastiach. Spolu s ním sme členmi medzinárodnej Aliancie Integral, siete renomovaných humanitárnych organizácií.

Humanitárnu pomoc poskytujeme od roku 2007. Riadime sa štandardmi humanitárnej pomoci ako Sphere, či CHS (Core Humanitarian Standards) a spôsob našej činnosti je zakotvený v politikách. 

Tak ako pri každej huamanitárnej pomoci, aj v Izraeli a Gaze sa riadime základnými humanitárnymi zásadami, ktoré sú: 

  • Zásada ĽUDSKOSTI – zmierňujeme utrpenie, kdekoľvek sa objaví. Chránime život a zdravie s rešpektom a úctou voči človeku.
  • Zásada NESTRANNOSTI – humanitárna činnosť vychádza výlučne z potrieb ľudí bez ohľadu na rasu, národnosť, pohlavie, náboženstvo, politickú príslušnosť alebo spoločenské postavenie, pričom uprednostňujeme najakútnejšie prípady.
  • Zásada NEZÁVISLOSTI – nepodriaďujeme sa politickým, hospodárskym, vojenským a iným nehumanitárnym cieľom.
  • Zásada NEUTRALITY – neuprednostňujeme v konflikte žiadnu stranu a nezapájame sa do politických, náboženských, rasových alebo ideologických diskusií a sporov. 

Ľudia postihnutí konfliktom potrebujú našu podporu

Pomôžte spolu s nami tým najzraniteľnejším – civilistom, najmä ženám a deťom, ktorí to najviac potrebujú.

POMÔCŤ NAJZRANITEĽNEJŠÍM

 

Foto: © Ibrahim Zaanoun

Ivana Čorbová koordinátorka humanitárnych projektov
Ivana koordinuje humanitárne projekty Nadácie Integra. Je v kontakte s našimi partnermi a z terénu prináša aktuálne informácie o aktivitách, ktorými pomáhame ľuďom zasiahnutým vojenskými konfliktmi, alebo prírodnou katastrofou. Ivana tiež komunikuje s organizáciami akými sú na Slovensku SlovakAid, Platforma rozvojových organizácii - Ambrela, alebo medzinárodná Alliancia Integral a jej členovia.

Príbehy z terénu

Zabudnuté krízy: Prečo ich prehliadame

Čítať ďalej

Dvojičky v Etiópii chodia do školy

Čítať ďalej

Zmena klímy zasahuje milióny ľudí

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie