Pomôžme im rozkvitnúť

Pomôžme im rozkvitnúť

Pre deti z jedného z najchudobnejších regiónov sveta hľadáme podporovateľov, vďaka ktorým budú mať zabezpečené vzdelanie, jedlo na celý deň a zdravotnú starostlivosť.

Podporovať dieťa

Ničivé sucho a beznádej

Etiópia ako aj ďalšie krajiny Afrického rohu mimoriadne trpia v dôsledku klimatickej krízy. Zmenil sa tu charakter počasia a po obdobiach sucha už niekoľko rokov nenasledovalo obdobie dažďa. Ak aj výnimočne zaprší, je to prudký lejak a voda sa do vyprahnutej zeme nevsakuje a nemá kam odtekať. Dochádza k ničivým záplavám, ktoré odplavia príbytky, zvieratá aj zvyšky úrody. Ľudia aj hospodárske zvieratá zomierajú od hladu.

V Etiópii postihlo najhoršie sucho za posledných štyridsať rokov viac ako 24 miliónov ľudí. Najhoršie je na tom oblasť Borena na juhu krajiny, kde je extrémna chudoba. Väčšina jej obyvateľov sa živila pastierstvom, ale kvôli suchu zmizla tráva, zásobárne vody a studne vyschli. Nájsť si alternatívny spôsob obživy je takmer nemožné.

Chudoba a negramotnosť

Sucho a s ním súvisiaca chudoba zasahujú celé generácie. Problémom je aj mimoriadne nízka kvalita vzdelania. Približne desatina detí nechodí do školy vôbec. Z tých, ktoré ju navštevujú, 40-percent po jej skončení nevie čítať a písať. Chýba kvalifikovaný personál, deti sa učia v preplnených triedach, kde ich je nezriedka aj 70. Sedia na zemi a do školy chodia na zmeny. Mnoho detí pochádza z odľahlých oblastí a do školy dochádzajú aj niekoľko kilometrov. Väčšina z nich preto nebýva so svojimi rodičmi, ale s inými príbuznými z blízkeho okolia.

Vzdelanie ako prvý krok

V projekte Borena Bloom chceme dať 200 deťom z najchudobnejších rodín možnosť získať lepšie vzdelanie. Tri krát do týždňa budú mať vyučovanie priamo v škole a každú sobotu sa stretnú v komunitnom centre, kde budú mať ďalšie vzdelávacie aktivity. V rámci stretnutí budú mať zabezpečený obed, pitnú vodu, základné hygienické potreby a zdravotnú starostlivosť. Hľadáme preto darcov, ktorí budú pravidelne každý mesiac podporovať dieťa, aby mohlo navštevovať centrum a zlepšila sa mu kvalita života. 

Iba vzdelanie však na riešenie tejto situácie nestačí. V rámci projektu Borena Bloom preto plánujeme distribuovať školám, ktoré deti navštevujú, sadenice orechových stromov. Tie dokážu rásť a dávať úrodu aj v nepriaznivých podmienkach. Deti sa naučia starať o sadeničky, ktoré by mali časom začať prinášať úrodu, a tak prispievať k rozpočtu školy. Takto deti získajú aj základy agronómie a mikropodnikania.

Pomôžme im rozkvitnúť

Projekt Borena Bloom by mal priniesť „rozkvet“ do viacerých oblastí. Očakávame zlepšenie vzdelania detí a kvalitnejšie podmienky pre ich život, cez nich podporu rodín, zmenu ekosystému a v neposlednom rade aj zmenu zmýšľania a pozitívny pohľad do budúcnosti.

Zapojte sa

Dajme deťom vzdelanie a jedlo. Pomôžme im rozkvitnúť a darujme im novú budúcnosť.

CHCEM PODPOROVAŤ DIEŤA

 

Alexandra Kušnyérová koordinátorka programu Podpora detí

Príbehy z terénu

Radosť z cesty v Etiópii

Čítať ďalej

Nevrátila som sa v pôvodnom stave

Čítať ďalej

Záleží nám na kvalite

Čítať ďalej

Povedali o nás

Chcem dostávať
aktuálne informácie