Nová hra o klíme

Nová hra o klíme

V rámci vzdelávacieho programu “EKO, nie EGO” sme v spolupráci s partnerom diversophy® pripravili zaujímavú hru. Slovenskú verziu EcoDiversophy je možné hrať online aj offline.

Čo je EcoDiversophy®

Vedomostná a komunikačná hra, ktorá prináša nové poznatky a zaujímavé rozhovory o životnom prostredí, našej planéte, zodpovednom správaní a mnohom ďalšom. Viac ako 150 hracích kariet rozdelených do 5 skupín sa stane hodnotným zdrojom vedomostí a námetov pre diskusie o ekológii a životnom prostredí. Hru môžete hrať s vašimi deťmi, kamarátmi, študentmi alebo kolegami.

 

Ako vám môže byť EcoDiversophy® prospešná?
  • Doplníte učivo na hodiny biológie, geografie, občianskej náuky či etiky
  • Oživíte teambuilding pri táboráku, napríklad v škole v prírode
  • Naučíte sa niečo o ochrane životného prostredia aj o globálnej zodpovednosti
  • Precvičíte si konverzačné zručnosti

 

Pre koho je hra určená?

Debatovať o životnom prostredí môže každý a my odporúčame EcoDiversophy pre akúkoľvek vekovú kategóriu od 8 rokov. Osobitne hru odporúčame rodičom, učiteľom, vychovávateľom či trénerom, ktorí chcú hovoriť o téme životného prostredia so svojimi deťmi, študentami či kolegami.

 

Ako sa hrá EcoDiversophy®?

Hru je možné hrať online (na online platformách typu MS Teams, Zoom, Webex a pod.) aj offline (okolo stola si hráči rozdávajú karty) . Ideálny počet hráčov v jednej skupine je cca 5-6 ľudí, ale dá sa hrať aj vo dvojici. Vo väčších tímoch sa hráči delia do skupín, prípadne “virtuálnych miestností”.

 

Ako získať hru?

Online verziu hry môžete získať veľmi jednoducho. Stačí, ak podporíte výsadbu stromov pri rovníku, čím podporíte farmárov aj klímu našej planéty. Výsadba jedného stromu stojí 5 EUR, ale prispieť môžete ľubovoľnou sumou. Odporúčaný postup pre stiahnutie hry:

  1. Kliknite sem a prispejte na výsadbu stromov
  2. Na tomto odkaze si cez položku Súbor a Stiahnuť uložíte hru v preferovanom formáte
    (odporúčame zvoliť Microsoft PowerPoint – .pptx)
  3. Zobrazíte si karty a už si len užívate zábavu so svojimi blízkymi.

Bližšie informácie o našom programe výsadby stromov si prečítate na tejto stránke.

 

Pripravili sme aj tlačenú verziu hry. Keď máte záujem o balíček hracích kariet v hodnote 23€, vyplňte dotazník a po úhrade poplatku vám karty pošleme na zvolenú adresu.

Veríme, že hra bude prínosom pre vás a vašu rodinu, triedu alebo priateľov!

 

Čo je diversophy®

Diversophy® je interaktívna vzdelávacia hra určená pre všetkých, čo si chcú rozšíriť svoj pohľad na svet a vystaviť svoje názory nečakaným otázkam. Autorom myšlienky diversophy® je Dr. George Simons, skúsený francúzsko-americký tréner a priekopník odboru medzikultúrnej komunikácie.

diversophy® momentálne ponúka viac ako 100 variácií na rôzne témy (diverzita a inklúzia, zdravotná starostlivosť, migrácia, ekológia, atď.), vytvorených odborníkmi z rôznych krajín. Formou facilitovanej debaty diversophy® podnecuje synergiu, kreativitu a spoluprácu v skupine. Viac o diversophy si môžete prečítať na stránke diversophy.com.

Na ekologické otázky zameranú hru EcoDiversophy pôvodne vytvoril medzinárodný tím študentov na Université de Bourgogne vo Francúzsku. Nadácia Integra v spolupráci s Mirkou Molnár Ľachkou, odborníčkou na multikultúrnu komunikáciu, obohatila súbor kariet o témy spojené s klimatickou (ne)spravodlivosťou, ekologickým dlhom, klimatickou chudobou či migráciou a pridala tiež slovenský uhol pohľadu.

Vzdelávanie verejnosti o zmene klímy realizujeme vďaka podpore Slovak Aid a Nadačného fondu PwC v Nadácii Pontis.

Ivana Čorbová koordinátorka klimatických a humanitárnych projektov
Ivana koordinuje humanitárne a klimatické projekty Nadácie Integra. Je v kontakte s našimi partnermi a z terénu  prináša aktuálne informácie o aktivitách, ktorými pomáhame ľuďom zasiahnutým vojenskými konfliktmi, alebo prírodnou katastrofou. Ivana tiež komunikuje s organizáciami akými je na Slovensku SlovakAid, Platforma rozvojových organizácii - Ambrela, alebo medzinárodná Alliancia Integral a jej členovia.

Čítať viac

Boj za klímu pokračuje

Čítať ďalej

Klimatická zmena ohrozuje zdravie

Čítať ďalej

Vysadili sme milión stromov

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie