Blog

Fairtrade a ekonomický rozvoj Humanitárna pomoc Podpora detí

Rok 2022 v skratke

Každý rok sa udejú veci výnimočné, dobré aj náročné a ten minulý nebol výnimkou. Hoci je pre niekoho ťažké predstaviť si nejaké dobré správy z roku 2022, prinášame vám niektoré z nich. Rok 2022 Nadácie Integra v skratke.

 

Podpora detí

Vzdelávanie

Cez Nadáciu Integra sa v Keni a Etiópii vzdeláva už 1031 detí, ktoré podporujú Slováci. Minulý rok sme prijali do každej z našich škôl aj do detského domova nové deti. Pravidelný mesačný príspevok 25 eur im umožní chodiť do školy, zabezpečí im školské pomôcky, rovnošatu, denne jedno výživné jedlo a v prípade potreby aj bývanie.

Psychologická pomoc

Deťom zabezpečujeme aj ďalšiu pomoc, ak to situácia vyžaduje. V Škole sv. Anny v Keni sme rozvinuli psychologický program pre deti, ktoré zažili ťažké traumy, násilie a zložité životné situácie. Máme radosť, že sa vďaka tomu cítia lepšie, viac spolupracujú v škole a zlepšuje sa aj ich duševná kondícia. V napredovaní im pomáha aj malá školská farma, kde si pestujú zeleninu aj ovocie pre vlastnú spotrebu.

Stavba Praise Gate

Psychologický program funguje aj v detskom domove Praise Gate v Keni, kde pomáha deťom vysporiadať sa so svojou minulosťou. Život v detskom domove je pre jeho obyvateľov liekom na boľavé rany. Našli tu svoju novú rodinu, majú bezpečie, prijatie aj skromné bývanie.

Súčasný príbytok, kde deti žijú, už však nevyhovuje. Preto s pomocou darcov staviame novú budovu detského domova. Teší nás, že stavba pokročila a podarilo sa dokončiť strechu. Veríme, že výstavba bude napredovať a čoskoro privíta nových obyvateľov.

Nová budova detského domova
Humanitárna pomoc

Ukrajina

Väčšinu našej humanitárnej pomoci sme tohto roku smerovali na Ukrajinu, ktorú ničí vojna. Do krajiny sme priviezli 82 kamiónov a 23 menších dodávok tovaru, prevažne potravín. Spolu to predstavuje 1400 ton pomoci. Našu pomoc dostalo okolo 370-tisíc ľudí na rôznych miestach krajiny. Pomoc smerovala aj do oblastí, kde sa bojuje a ľudia sa tam ocitli v akútnej núdzi.

Na Ukrajine tiež poskytujeme odbornú psychosociálnu pomoc a v meste Irpin sme v septembri spustili projekt na obnovu zničených domov.

Distribúcia jedla

Južný Sudán

Vo vojnou sužovanom Južnom Sudáne sme pomohli ľuďom zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, preventívne zdravotné prehliadky a školenia zamerané na starostlivosť o zdravie. Spolu sme podporili 36 kliník, ktoré si mohli zakúpiť lieky a zdravotnícky materiál.

Vyškolili sme tiež 295 zdravotníckych pracovníkov vrátane odborníkov pre psychosociálnu starostlivosť v oblasti Renk a Leer. Pomoc dostalo takmer 40-tisíc ľudí, hlavne ženy, deti a vnútorne vysídlení ľudia.

Jemen

V Jemene, ktorý dlhodobo trápi najväčšia humanitárna kríza na svete, pomáhame ľuďom pri napĺňaní základných životných potrieb spôsobom cash transfer (priama finančná podpora). Zmierňujeme tým počty podvyživených detí. Aj vďaka vám sme sa postarali o takmer 800 detí do päť rokov, ktoré boli podvyživené a hrozila im smrť. Pomohli sme zmierniť hlad a zabezpečiť pitnú vodu.

Sýria

Vo vojnou sužovanej Sýrii, v oblasti Hjeira, sme zrekonštruovali tri nefunkčné vojnou zničené vodné zdroje. Pomohli sme tak zabezpečiť prístup k pitnej vode pre vnútorne vysídlených ľudí a tých, čo sa vracajú do svojich domovov. Voda pre tisícky ľudí prinesie lepší život obyvateľom a pomôže zmierniť následky vojnového konfliktu.

Vďaka obnove vodných systémov má dostatok vody až 22-tisíc ľudí. Jeden človek by tak mal mať denne k dispozícii 30 l vody, namiesto súčasných desiatich. Zrekonštruované zdroje významne znížia riziko prenosu infekčných ochorení, ktoré sa tu vyskytujú kvôli nedostatku vody.

Zrekonštruovaný vodný systém
Ekonomický rozvoj

Krajčírska dielňa Bishoftu

V etiópskom centre Bishoftu, ktoré prevádzkuje aj školu, majú dôvod na radosť. Okrem nových školských tried sa tešia zo svojej novej krajčírskej dielne. Šije na zákazku pre firmy aj školy a otvorila si aj malý obchod so svojimi výrobkami, ktorými obohacuje miestny trh.

Kešu, makadámie a včelie úle

Na kenskom pobreží sa nám podarilo zavŕšiť 9-ročné úsilie o obnovenie pestovania kešu orechov. Vybudovali sme sieť 30 regionálnych výkupných staníc a v Kilifi sme spustili výrobu v najmodernejšej kenskej fabrike na spracovanie kešu orechov.

Sadenice makadámiových a kešu stromov z našich škôlok sme distribuovali drobným farmárom a tiež školám, v ktorých podporujeme vzdelávanie a motiváciu mladých ľudí pre prácu v poľnohospodárstve. Naši agronómovia z Kene zdieľali svoje bohaté skúsenosti s pestovaním makadámií s kolegami z Etiópie a Ugandy. V Ugande sme miestnym včelárom distribuovali prvých 40.000 sadeníc makadámií z Kene.

V Etiópii sme zriadili dielňu na výrobu včelích úľov. Distribúciu prvých 800 úľov sprevádzali školenia pre farmárov v regióne Oromia. Pokračovali sme aj vo výsadbe makadámiových stromov a obnove vyklčovaného lesa. Makadamové orechy a včelie produkty pomôžu kávovým farmárom zlepšiť príjem a zmierniť dopad klimatickej zmeny na ich živobytie.

V roku 2022 počet makadámiových a kešu stromov, ktoré sme vysadili v Keni, Etiópii a Ugande, prekročil 1,5 milióna.

 

Pomáhajte s nami aj naďalej!

Predstavili sme vám v skratke rok 2022. Zažili sme v ňom veľa radosti, ale aj chvíle plné smútku. Sme veľmi vďační za vás, ktorí ste s nami a stali ste sa súčasťou zmien v životoch ľudí. Z celého srdca vám ďakujeme za vašu priazeň a podporu.

Aby sme mohli ešte lepšie plánovať našu prácu a pomoc, je pre nás veľmi dôležitá pravidelná podpora. Uvedomujeme si, že v dnešných náročných časoch, to nemusí byť jednoduché. Aj tak vás prosíme, ak je to vo vašich silách, pridajte sa k pravidelnej podpore našej práce. Meňme spoločne svet a životy ľudí.

Ďakujeme!

PODPOROVAŤ PRAVIDELNE

Mohlo by vás zaujímať

Zabudnuté krízy: Prečo ich prehliadame

Čítať ďalej

We are looking for Compliance and MEAL Manager

Čítať ďalej

Dvojičky v Etiópii chodia do školy

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie