Blog

Humanitárna pomoc

Voda pre ľudí v Sýrii

Vo vojnou sužovanej Sýrii, v oblasti Hjeirehu, pomáhame zabezpečiť prístup k pitnej vode pre vnútorne vysídlených ľudí a tých, čo sa vracajú do svojich domovov. V krajine je nedostatok nezávadnej vody, čo zasahuje najmä najzraniteľnejšie skupiny – deti, tehotné ženy, starých ľudí.

 

Voda pre tisícky ľudí 

V spolupráci s humanitárnou organizáciou Medair sme zatiaľ zrekonštruovali dva nefunkčné vodné zdroje, ktoré budú slúžiť danej oblasti. Odovzdajú sa do správy miestnej vodárenskej spoločnosti. Vyškolia sa technickí pracovníci, ktorí sa budú starať o údržbu a ich správne fungovanie.

Vďaka našim aktivitám získa prístup k dostatočnému množstvu zdravotne nezávadnej vody až 12-tisíc ľudí. Predpokladáme, že jeden človek by mal mať denne k dispozícii 30 l vody, namiesto súčasných 10 litrov. Kvalita vody sa bude pravidelne testovať.

Školenia o hygiene a šírení chorôb

Zrekonštruované zdroje významne znížia riziko prenosu infekčných ochorení, ktoré sa tu vyskytujú kvôli nedostatku vody. Choroby postihujú tých najzraniteľnejších – hlavne deti, tehotné ženy a starých ľudí. Nezriedka končia smrťou. Situáciu zhoršuje pandémia koronavírusu.

Aby sme zlepšili povedomie ľudí o vode, hygiene a prenosných ochoreniach, pripravili sme pre nich sériu školení o prevencii a kontrole zdravia. Zabezpečíme ich spolu s humanitárnymi pracovníkmi z Medair, pričom sa bude klásť dôraz na súčasnú pandémiu a ochranu ľudí pred ochorením COVID-19. Jeho nekontrolované šírenie by totiž v daných mohlo mať fatálne následky.

 

Pomôže aj ženám

Keďže vody je nedostatok, ľudia ju musia veľmi draho kupovať. To zhoršuje ich životnú situáciu. Obstaranie vody tu majú na starosti ženy a dievčatá. Zháňať vodu nie je jednoduché, lebo ich to vystavuje nebezpečenstvám a nedokážu sa brániť.

Vďaka opraveným vodným zdrojom budú žiť ženy bezpečnejšie a mať viac času na starostlivosť o svoju rodinu. Niektoré začnú uskutočňovať svoje sny ako je napríklad zakladanie malých podnikov. Dievčatá budú môcť chodiť do školy a vzdelávať sa.

Vojna poškodila systémy

Viac ako desaťročná občianska vojna v Sýrii sa podpísala pod zlé fungovanie krajiny. Obrovské škody zanechala na systémoch WASH (voda, sanita, hygiena). Tieto systémy fungujú roky na maximálnej kapacite, pri obmedzenej alebo žiadnej údržbe. Chýba technický personál a starostlivosť o vodné zdroje.

Prístup k k vode, elektrine a potravinám stále viac ohrozuje aj teplo a rastúce teploty.  Nízka hladina riek ovplyvňuje množstvo vody v priehradách, čo narúša dodávky elektrickej energie. To má potom vplyv na fungovanie základnej infraštruktúry vrátane zdravotníctva.

 

Voda pre ľudí v Sýrii

Voda má pre ľudí v Sýrii obrovský význam. Dáva im nový život a silu kráčať ďalej napriek nepriaznivej situácii v krajine. Pridajte sa k nám a zlepšite život jednotlivcov aj celých komunít.

 

PODPORIŤ NAJZRANITEĽNEJŠÍCH

 

Foto: ©Medair
Projekt realizujeme s finančnou podporou SlovakAid.

Mohlo by vás zaujímať

Pomáhame ženám opäť nájsť dôstojnosť

Čítať ďalej

Škola je symbolom nového začiatku

Čítať ďalej

Pitná voda voda je v Sýrii vzácnosťou

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie