RESET 21

Reset 21

Reset 21 je petičná výzva vládam a vedúcim predstaviteľom, ktorí sa stretnú na konferencii COP26 (Climat Change Conference), aby zabezpečili spravodlivé zotavenie sa z pandémie a vybudovali udržateľnú budúcnosť pre všetkých ľudí, ako aj všetko stvorenie na svete.

Medzinárodné hnutie Renew our World, ktorého súčasťou je aj Nadácia Integra, spustilo petíciu, v ktorej spolu žiadame:

  • Odstránenie extrémnej nerovnosti medzi krajinami, a to zrušením dlhov chudobných krajín.
  • Prijatie opatrení, ktoré budú viesť k spomaleniu globálneho otepľovania, a to maximálne o 1,5 ° C, počnúc plánmi obnovy po pandémii a záväzkami v oblasti klímy.
  • Prijatie všetkých potrebných opatrení, aby sa zabránilo ďalšej pandémii.

Rozhodnutia, ktoré robíme dnes, budú formovať naše hospodárstvo, spoločnosť a klímu na ďalšie desaťročia.

Prečo teraz?

Sme v zlomovom bode. Počas súčasnej krízy COVID-19 si mnohí kladú otázku, ako môže život vyzerať po pandémii. Je práve toto šanca vytvoriť nový normál? Veríme, že práve teraz máme príležitosť riešiť krízu a vidieť ju ako príležitosť transformovať našu spoločnosť tak, aby nielen súčasné ale aj budúce generácie a zároveň celé stvorenie mohlo prekvitať.

Čo môžeme urobiť?

Aby sa podarilo transformovať našu spoločnosť, potrebujeme, aby naše vlády a lídri konali. Potrebujeme plány obnovy po pandémii, ktoré budú v súlade s globálnymi klimatickými cieľmi. Musíme prijať národné záväzky v oblasti klímy, ktoré rýchlo znížia emisie uhlíka a prispejú k spomaleniu otepľovania maximálne o 1,5 ℃.

Taktiež vidíme, že pandémia COVID-19 viedla k zvýšeniu nerovnosti medzi krajinami a prehĺbila už existujúcu nerovnosť medzi pohlaviami a rasami. Jedným z riešení tejto nerovnosti je zrušenie dlhu chudobnejších krajín, aby sme im dali priestor na zotavenie sa z pandémie.

Ak sa chceme v budúcnosti vyhnúť podobným pandémiám ako máme teraz, musíme zastaviť ničenie prirodzených biotopov. Ak nespomalíme úbytok biodiverzity, pandémie ako táto nás budú ohrozovať častejšie a častejšie.

Prestaňme ničiť našu planétu, snažme sa obnoviť našu prírodu, najmä lesy, od ktorých sú závislé ľudia a príroda.

Pripojte sa k nám podpísaním tejto petície!

 

Podpísať petíciu RESET 21
Ivana Čorbová koordinátorka klimatických a humanitárnych projektov
Ivana koordinuje humanitárne a klimatické projekty Nadácie Integra. Je v kontakte s našimi partnermi a z terénu  prináša aktuálne informácie o aktivitách, ktorými pomáhame ľuďom zasiahnutým vojenskými konfliktmi, alebo prírodnou katastrofou. Ivana tiež komunikuje s organizáciami akými je na Slovensku SlovakAid, Platforma rozvojových organizácii - Ambrela, alebo medzinárodná Alliancia Integral a jej členovia.

Príbehy z terénu

Hra EcoDiversophy

Čítať ďalej

Znižujeme ekologický dlh

Čítať ďalej

Nové kešu stromy už prinášajú úrodu

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie