RESET 21

Reset 21

Reset 21 je petičná výzva adresovaná vládam a vedúcim predstaviteľom, ktorí sa stretli na konferencii COP26 (Climat Change Conference), aby zabezpečili spravodlivé zotavenie sa z pandémie a vybudovali udržateľnú budúcnosť pre všetkých ľudí, ako aj všetko stvorenie na svete.

Medzinárodné hnutie Renew our World, ktorého súčasťou je aj Nadácia Integra, spustilo petíciu, v ktorej sme spolu žiadali:

  • Odstránenie extrémnej nerovnosti medzi krajinami, a to zrušením dlhov chudobných krajín.
  • Prijatie opatrení, ktoré budú viesť k spomaleniu globálneho otepľovania, a to maximálne o 1,5 ° C, počnúc plánmi obnovy po pandémii a záväzkami v oblasti klímy.
  • Prijatie všetkých potrebných opatrení, aby sa zabránilo ďalšej pandémii.

Tieto rozhodnutia budú formovať naše hospodárstvo, spoločnosť a klímu na ďalšie desaťročia.

Prečo teraz?

Sme v zlomovom bode. Počas súčasnej krízy COVID-19 si mnohí kladú otázku, ako môže život vyzerať po pandémii. Je práve toto šanca vytvoriť nový normál? Veríme, že práve teraz máme príležitosť riešiť krízu a vidieť ju ako príležitosť transformovať našu spoločnosť tak, aby nielen súčasné ale aj budúce generácie a zároveň celé stvorenie mohlo prekvitať.

Čo môžeme urobiť?

Aby sa podarilo transformovať našu spoločnosť, potrebujeme, aby naše vlády a lídri konali. Potrebujeme plány obnovy po pandémii, ktoré budú v súlade s globálnymi klimatickými cieľmi. Musíme prijať národné záväzky v oblasti klímy, ktoré rýchlo znížia emisie uhlíka a prispejú k spomaleniu otepľovania maximálne o 1,5 ℃.

Taktiež vidíme, že pandémia COVID-19 viedla k zvýšeniu nerovnosti medzi krajinami a prehĺbila už existujúcu nerovnosť medzi pohlaviami a rasami. Jedným z riešení tejto nerovnosti je zrušenie dlhu chudobnejších krajín, aby sme im dali priestor na zotavenie sa z pandémie.

Ak sa chceme v budúcnosti vyhnúť podobným pandémiám ako máme teraz, musíme zastaviť ničenie prirodzených biotopov. Ak nespomalíme úbytok biodiverzity, pandémie ako táto nás budú ohrozovať častejšie a častejšie.

Prestaňme ničiť našu planétu, snažme sa obnoviť našu prírodu, najmä lesy, od ktorých sú závislé ľudia a príroda.

Pridajte sa a podpíšte petíciu.

 

Petícia RESET 21
Ivana Čorbová koordinátorka humanitárnych projektov
Ivana koordinuje humanitárne projekty Nadácie Integra. Je v kontakte s našimi partnermi a z terénu prináša aktuálne informácie o aktivitách, ktorými pomáhame ľuďom zasiahnutým vojenskými konfliktmi, alebo prírodnou katastrofou. Ivana tiež komunikuje s organizáciami akými sú na Slovensku SlovakAid, Platforma rozvojových organizácii - Ambrela, alebo medzinárodná Alliancia Integral a jej členovia.

Príbehy z terénu

Rok 2023 v skratke

Čítať ďalej

Rozvíjame včelárstvo v Etiópii

Čítať ďalej

Rok 2021 v skratke

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie