Ďakujeme za váš dar

Platobné údaje

Číslo účtu:

IBAN:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol:

Frekvencia: jednorázová

Výška daru:

Ďakujeme!

Váš pravidelný mesačný príspevok nám umožní lepšie si plánovať aktivity, efektívnejšie pomáhať a viac sa sústrediť na činnosti, ktorými meníme svet na lepšie miesto pre život.

Zostáva už len spraviť posledný krok. Použite, prosím, hore uvedené údaje a zašlite dar cez Váš internet banking. Nezabudnite vložiť správny variabilný symbol, aby Váš dar pomáhal čo najskôr.

Veľmi si Vašu podporu vážime.

 

Allan Bussard,
správca Nadácie Integra

Chcem dostávať
aktuálne informácie