Blog

Humanitárna pomoc

Pre Keňu sme vyzbierali cez 28 tisíc eur

S

polu s mimovládnymi organizáciami ADRA, eRko-Dobrá novina a Savio sme pre veľké sucho vo februári vyhlásili humanitárnu výzvu Spolu pre Keňu. Spoločne sme vyzbierali 28 758,59 €.

Príspevky putujú medzi dve miestne organizácie, Caritas Lodwar v Turkane a Saleziánov Don Bosca v Marsabite, a zabezpečia prístup komunít a ich zvierat k vode vďaka rýchlym opravám studní a vodných zdrojov a umožnia poskytnutie jedla pre podvyživené deti predškolského veku vo vzdelávacích a zdravotníckych zariadeniach.

Výsledky zbierky Na pomoc suchom postihnutým obyvateľom Kene mohla verejnosť prispieť online darom prostredníctvom zapojených organizácií, v čase od 23.2. do 9.3.2017, neskôr bola možnosť prispieť predĺžená do 31. marca 2017. Celková vyzbieraná suma v rámci výzvy Spolu pre Keňu je 28 758,59 eur, z čoho čistý výnos po odrátaní nákladov jednotlivých organizácií predstavuje 26 511,55 eur.

Organizácia                                         Príspevky           Náklady           Priama podpora

ADRA                                                      1 015,00                101,50                  913,50

Nadácia Integra                                    1 774,00                174,00                  1 600,00

eRko-Dobrá novina                             8 526,59                227,24                  8 299,35

SAVIO                                                    17 443,00              1 744,30               15 698,70

Spolu                                                                                                                   26 511,55

Ďakujeme veľmi pekne všetkým darcom, ktorí odpovedali na výzvu Spolu pre Keňu štedrými finančnými príspevkami.

Okrem vyzbieraných príspevkov v rámci výzvy Spolu pre Keňu podporí eRko-Dobrá novina humanitárne aktivity kenskej organizácie Caritas Lodwar sumou 30 000 eur z 22. ročníka vianočnej koledníckej zbierky Dobrá novina, o čom rozhodla Komisia Dobrej noviny dňa 25.2.2017.

Na účty partnerských organizácií v Keni tak budú zaslané finančné prostriedky nasledovne:

Caritas Lodwar: 40 812,85 €

Saleziáni Don Bosca Marsabit: 15 698,70 €

Ďakujeme veľmi pekne všetkým darcom, ktorí odpovedali na výzvu Spolu pre Keňu štedrými finančnými príspevkami.

 

Ako budú finančné prostriedky použité

Finančné prostriedky budú slúžiť na zabezpečenie prístupu k vode pre komunity a zvieratá, na opravy studní a vodných zdrojov a poskytnutie jedla pre podvyživené deti predškolského veku vo vzdelávacích a zdravotníckych zariadeniach.

Humanitárnu pomoc obetiam sucha realizuje Caritas Lodwar (oblasť Turkana) a Saleziáni Dona Bosca v meste Korr (oblasť Marsabit).

V polovici marca 2017 začal v Turkane fungovať dočasný vodný tím, ktorý odbremení opravami preťažené už existujúce dva tímy Caritas Lodwar. V blízkej dobe bude nevyhnutné zabezpečiť dodávky pitnej vody do zdravotníckych stredísk bez vlastného vodného zdroja a dokúpiť náhradné diely na opravu a údržbu nefunkčných vodných púmp a s tým súvisiacich zariadení.

V dôsledku sucha sa v oblasti Marsabit neustále zvyšuje počet podvyživených ľudí. Najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva sú deti. Vďaka zbierke Spolu pre Keňu budú Saleziáni don Bosca v meste Korr, oblasť Marsabit, schopní zahájiť výživový program pre podvyživené deti predškolského veku. Jedlo a nutričné balíčky budú distribuované v existujúcich vzdelávacích a zdravotníckych centrách v Korr a jeho okolí.

O pomoci v Turkane a Marsabite budeme priebežne informovať na webových strán-kach zúčastnených organizácií.

 

Ako pomáhať ďalej

Situácia v Keni a v regiónoch východnej Afriky sú v dôsledku sucha naďalej kritické. Sucho v krajinách vedie aj k strate dobytka, čo sa zvlášť dotýka komunít, ktoré od neho závisia. V Nadácii Integra sme sa rozhodli podporovať ťažkú situáciu v „rohu Afriky“ aj ďalej. Budeme radi, keď sa s nami zapojíte do boja so suchom a hladom.

 

Prinášať nádej ľuďom v kríze, môžeme len vďaka vám.

Mohlo by vás zaujímať

Napriek traumám majú opäť chuť žiť

Čítať ďalej

Pomohli sme zlepšiť duševné zdravie detí

Čítať ďalej

Venujte deťom darček

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie