Blog

Humanitárna pomoc

Pre Keňu sme vyzbierali cez 28 tisíc eur

S

polu s mimovládnymi organizáciami ADRA, eRko-Dobrá novina a Savio sme pre veľké sucho vo februári vyhlásili humanitárnu výzvu Spolu pre Keňu. Spoločne sme vyzbierali 28 758,59 €.

Príspevky putujú medzi dve miestne organizácie, Caritas Lodwar v Turkane a Saleziánov Don Bosca v Marsabite, a zabezpečia prístup komunít a ich zvierat k vode vďaka rýchlym opravám studní a vodných zdrojov a umožnia poskytnutie jedla pre podvyživené deti predškolského veku vo vzdelávacích a zdravotníckych zariadeniach.

Výsledky zbierky Na pomoc suchom postihnutým obyvateľom Kene mohla verejnosť prispieť online darom prostredníctvom zapojených organizácií, v čase od 23.2. do 9.3.2017, neskôr bola možnosť prispieť predĺžená do 31. marca 2017. Celková vyzbieraná suma v rámci výzvy Spolu pre Keňu je 28 758,59 eur, z čoho čistý výnos po odrátaní nákladov jednotlivých organizácií predstavuje 26 511,55 eur.

Organizácia                                         Príspevky           Náklady           Priama podpora

ADRA                                                      1 015,00                101,50                  913,50

Nadácia Integra                                    1 774,00                174,00                  1 600,00

eRko-Dobrá novina                             8 526,59                227,24                  8 299,35

SAVIO                                                    17 443,00              1 744,30               15 698,70

Spolu                                                                                                                   26 511,55

Ďakujeme veľmi pekne všetkým darcom, ktorí odpovedali na výzvu Spolu pre Keňu štedrými finančnými príspevkami.

Okrem vyzbieraných príspevkov v rámci výzvy Spolu pre Keňu podporí eRko-Dobrá novina humanitárne aktivity kenskej organizácie Caritas Lodwar sumou 30 000 eur z 22. ročníka vianočnej koledníckej zbierky Dobrá novina, o čom rozhodla Komisia Dobrej noviny dňa 25.2.2017.

Na účty partnerských organizácií v Keni tak budú zaslané finančné prostriedky nasledovne:

Caritas Lodwar: 40 812,85 €

Saleziáni Don Bosca Marsabit: 15 698,70 €

Ďakujeme veľmi pekne všetkým darcom, ktorí odpovedali na výzvu Spolu pre Keňu štedrými finančnými príspevkami.

 

Ako budú finančné prostriedky použité

Finančné prostriedky budú slúžiť na zabezpečenie prístupu k vode pre komunity a zvieratá, na opravy studní a vodných zdrojov a poskytnutie jedla pre podvyživené deti predškolského veku vo vzdelávacích a zdravotníckych zariadeniach.

Humanitárnu pomoc obetiam sucha realizuje Caritas Lodwar (oblasť Turkana) a Saleziáni Dona Bosca v meste Korr (oblasť Marsabit).

V polovici marca 2017 začal v Turkane fungovať dočasný vodný tím, ktorý odbremení opravami preťažené už existujúce dva tímy Caritas Lodwar. V blízkej dobe bude nevyhnutné zabezpečiť dodávky pitnej vody do zdravotníckych stredísk bez vlastného vodného zdroja a dokúpiť náhradné diely na opravu a údržbu nefunkčných vodných púmp a s tým súvisiacich zariadení.

V dôsledku sucha sa v oblasti Marsabit neustále zvyšuje počet podvyživených ľudí. Najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva sú deti. Vďaka zbierke Spolu pre Keňu budú Saleziáni don Bosca v meste Korr, oblasť Marsabit, schopní zahájiť výživový program pre podvyživené deti predškolského veku. Jedlo a nutričné balíčky budú distribuované v existujúcich vzdelávacích a zdravotníckych centrách v Korr a jeho okolí.

O pomoci v Turkane a Marsabite budeme priebežne informovať na webových strán-kach zúčastnených organizácií.

 

Ako pomáhať ďalej

Situácia v Keni a v regiónoch východnej Afriky sú v dôsledku sucha naďalej kritické. Sucho v krajinách vedie aj k strate dobytka, čo sa zvlášť dotýka komunít, ktoré od neho závisia. V Nadácii Integra sme sa rozhodli podporovať ťažkú situáciu v „rohu Afriky“ aj ďalej. Budeme radi, keď sa s nami zapojíte do boja so suchom a hladom.

 

Prinášať nádej ľuďom v kríze, môžeme len vďaka vám.

Mohlo by vás zaujímať

Dva roky vojny na Ukrajine

Čítať ďalej

Podporujeme ženy na Ukrajine pri podnikaní

Čítať ďalej

Veronika nás zastupuje doma aj v zahraničí

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie