Blog

Humanitárna pomoc

Najčastejšie otázky o pobyte Ukrajincov

Od prvého dňa vojny na Ukrajine pomáhame ľuďom, ktorých zasiahol krvavý konflikt. Zabezpečujeme humanitárnu pomoc a aj ubytovanie utečencov na Slovensku. Ponúkame vám odpovede na najčastejšie otázky, ktoré zaujímajú Slovákov a Ukrajincov.

 

Aké sú moje práva a povinnosti, keď ubytujem Ukrajincov? Potrebujem s nimi podpísať zmluvu? Budem platiť daň z prenájmu?

Áno, je potrebné uzatvoriť zmluvu. Úprava práv a povinností bude na dohode medzi ubytovateľom a odídencom. Podľa nariadenia vlády, zmluva o poskytnutí ubytovania musí obsahovať okrem iného aj úpravu práv a povinností a dohodnutú dobu ubytovania. Teda, čo si domáci písomne dohodne, to platí.

Príspevok od štátu, ktorý dostane ubytujúci, určite nemožno považovať za príjem z prenájmu v zmysle zákona o dani z príjmu. Zdaňovanie príspevku nie je zatiaľ v zákone upravené.

 

Musím ľudí, ktorých dlhodobo ubytujem, prihlásiť na prechodný pobyt? 

Nie, aktuálne je pre odídencov z Ukrajiny najvýhodnejší status dočasného útočiska podľa zákona o azyle. Ten im umožní prístup k práci, zdravotnej starostlivosti či k vzdelaniu.

Vláda SR uznesením zaviedla od 1. marca 2022 možnosť dočasného útočiska pre odídencov z Ukrajiny do konca roka 2022 s tým, že to môže kedykoľvek v prípade potreby predĺžiť.

 

Kedy mám nárok na príspevok od štátu, keď ubytujem Ukrajincov? Aký je vysoký a kde o neho požiadať?

Osoba, ktorá ubytuje odídencov, uzatvorí s nimi zmluvu o poskytnutí ubytovania podľa vzoru na webe Ministerstva vnútra SR a predloží ju obci.  Obec potom bude vyplácať príspevok, o príspevok treba žiadať na obecnom (mestskom) úrade. Vzor zmluvy v slovenskom aj ukrajinskom jazyku je uvedený na https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

Podľa nariadenia vlády sa poskytuje 7 € na noc za osobu ktorá dovŕšila vek 15 rokov a 3,50 € na noc pre osobu, ktorá tento vek ešte nedovŕšila (pre nepodnikateľské subjekty poskytujúce ubytovanie je 7,70 € a 3,95 € tj rôzne ubytovacie zariadenia), 

Maximálna výška príspevku na jednu nehnuteľnosť a to podľa počtu izieb (bez ohľadu na počet ubytovaných) je nasledovná: 1 izba – 500€, 2 izby – 750€, 3 izby – 1000€, 4 izby a viac – 1250€.

 

Majú ľudia, ktorých ubytujem, negatívny covid test?

Toto zákon nijako neupravuje, teda povinnosť negatívneho testu nepodmieňuje možnosť ubytovania.

 

Čo robiť v prípade, keď už nechcem ubytovávať a mám v svojom dome/byte ľudí z Ukrajiny?

V tomto prípade sa treba riadiť zmluvou, ktorú ste podpísali.  Aj keď vám to už nevyhovuje, musíte strpieť ubytovaných po dohodnutú dobu, na ktorej ste sa dohodli v zmluve o ubytovaní. Zároveň však v rámci zmluvnej voľnosti zákon nezakazuje (a teda umožňuje) dohodnúť si aj podmienky, za ktorých môžete toto ubytovanie ukončiť (napríklad porušenie niektorých dohodnutých pravidiel, ničenie zariadenia ubytovania a pod.)

 

Aký je rozdiel medzi azylom a dočasným útočiskom?

Zásadný rozdiel je v rýchlosti udelenia možnosti zostať na Slovensku a mať prístup k práci, zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu. Kým azylové konanie trvá aj niekoľko mesiacov, konanie o udelenie dočasného útočiska sa na cudzineckej polícii vybaví prakticky hneď, v zákone je však lehota 30 dní.

Na čo majú Ukrajinci nárok?

Po pridelení statusu dočasného útočiska je to dávka v hmotnej núdzi. Vybavuje sa na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Tiež je aj nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa tým, ktorí majú udelené dočasné útočisko. Ďalej je to zdravotná starostlivosť, prístup na pracovný trh a tiež prístup k vzdelaniu.

 

Môžu ukrajinské deti navštevovať ktorúkoľvek školu/škôlku? Čo v prípade, že nie je miesto? 

Podrobne zodpovedané otázky ohľadom chodenia detí do školy vypracovalo MŠVV SR tu:  https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/ sú tam informácie aj v ukrajinčine).

 

Je nutné, aby sa odídenec prihlásil do zdravotnej a sociálnej poisťovne?

Nie, stačí mať len doklad o tom, že je žiadateľ alebo už má poskytnuté dočasné útočisko. Títo ľudia majú nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a potrebnú indikovanú zdravotnú starostlivosť. Odídenci majú k dispozícii ambulantnú pohotovostnú službu alebo pohotovosť na centrálnom príjme nemocnice, v zásade nezáleží od toho kde sa zdržiavajú .Ministerstvo zdravotníctva však zrejme rozšíri tieto úkony aj o ďalšie navyše. Podrobnejšieho informácie aj v ukrajinčine nájdete na https://www.health.gov.sk/?pomoc-ukrajine.

Nie je nutné ani ísť do sociálnej poisťovne. Všetko „potrebné” pokrýva štatút dočasného útočiska.

 

Je nutné prihlásiť sa na úrad práce?

Nie, nakoľko úkony zdravotnej starostlivosti preplatí štát v prípade udeleného dočasného útočiska.

 

Kedy môže odídenec z Ukrajiny začať pracovať?

Hneď, akonáhle schvália žiadosť o dočasné útočisko. Ak má odídenec záujem o prácu, portál istp.sk ponúka podobné služby ako Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.  Pracovné ponuky sú aj na https://www.profesia.sk/.

 

Kde zamenia hrivny za eurá?

V niektorých zmenárňach, alebo Tatra banke v Bratislave, Michalovciach, Humennom a najnovšie aj Košiciach. Tatra banka zamieňa hrivny s denným limitom 250€ a pri výmene je potrebné preukázať sa platným ukrajinským pasom. Viac na https://www.tatrabanka.sk/sk/premodruplanetuvmieri/

 

Pomáhajme spolu aj naďalej!

Vojna na Ukrajine nekončí a ľudia, ktorých zasiahla, stále potrebujú našu pomoc. Ďakujeme za vašu podporu a spolupatričnosť.

POMÔCŤ NA UKRAJINE

foto: Jana Čavojská

Mohlo by vás zaujímať

Napriek traumám majú opäť chuť žiť

Čítať ďalej

Pomohli sme zlepšiť duševné zdravie detí

Čítať ďalej

Venujte deťom darček

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie