Blog

Humanitárna pomoc

Najčastejšie otázky o pobyte Ukrajincov

Od prvého dňa vojny na Ukrajine pomáhame ľuďom, ktorých zasiahol krvavý konflikt. Zabezpečujeme humanitárnu pomoc a aj ubytovanie utečencov na Slovensku. Ponúkame vám odpovede na najčastejšie otázky, ktoré zaujímajú Slovákov a Ukrajincov.

 

Aké sú moje práva a povinnosti, keď ubytujem Ukrajincov? Potrebujem s nimi podpísať zmluvu? Budem platiť daň z prenájmu?

Áno, je potrebné uzatvoriť zmluvu. Úprava práv a povinností bude na dohode medzi ubytovateľom a odídencom. Podľa nariadenia vlády, zmluva o poskytnutí ubytovania musí obsahovať okrem iného aj úpravu práv a povinností a dohodnutú dobu ubytovania. Teda, čo si domáci písomne dohodne, to platí.

Príspevok od štátu, ktorý dostane ubytujúci, určite nemožno považovať za príjem z prenájmu v zmysle zákona o dani z príjmu. Zdaňovanie príspevku nie je zatiaľ v zákone upravené.

 

Musím ľudí, ktorých dlhodobo ubytujem, prihlásiť na prechodný pobyt? 

Nie, aktuálne je pre odídencov z Ukrajiny najvýhodnejší status dočasného útočiska podľa zákona o azyle. Ten im umožní prístup k práci, zdravotnej starostlivosti či k vzdelaniu.

Vláda SR uznesením zaviedla od 1. marca 2022 možnosť dočasného útočiska pre odídencov z Ukrajiny do konca roka 2022 s tým, že to môže kedykoľvek v prípade potreby predĺžiť.

 

Kedy mám nárok na príspevok od štátu, keď ubytujem Ukrajincov? Aký je vysoký a kde o neho požiadať?

Osoba, ktorá ubytuje odídencov, uzatvorí s nimi zmluvu o poskytnutí ubytovania podľa vzoru na webe Ministerstva vnútra SR a predloží ju obci.  Obec potom bude vyplácať príspevok, o príspevok treba žiadať na obecnom (mestskom) úrade. Vzor zmluvy v slovenskom aj ukrajinskom jazyku je uvedený na https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

Podľa nariadenia vlády sa poskytuje 7 € na noc za osobu ktorá dovŕšila vek 15 rokov a 3,50 € na noc pre osobu, ktorá tento vek ešte nedovŕšila (pre nepodnikateľské subjekty poskytujúce ubytovanie je 7,70 € a 3,95 € tj rôzne ubytovacie zariadenia), 

Maximálna výška príspevku na jednu nehnuteľnosť a to podľa počtu izieb (bez ohľadu na počet ubytovaných) je nasledovná: 1 izba – 500€, 2 izby – 750€, 3 izby – 1000€, 4 izby a viac – 1250€.

 

Majú ľudia, ktorých ubytujem, negatívny covid test?

Toto zákon nijako neupravuje, teda povinnosť negatívneho testu nepodmieňuje možnosť ubytovania.

 

Čo robiť v prípade, keď už nechcem ubytovávať a mám v svojom dome/byte ľudí z Ukrajiny?

V tomto prípade sa treba riadiť zmluvou, ktorú ste podpísali.  Aj keď vám to už nevyhovuje, musíte strpieť ubytovaných po dohodnutú dobu, na ktorej ste sa dohodli v zmluve o ubytovaní. Zároveň však v rámci zmluvnej voľnosti zákon nezakazuje (a teda umožňuje) dohodnúť si aj podmienky, za ktorých môžete toto ubytovanie ukončiť (napríklad porušenie niektorých dohodnutých pravidiel, ničenie zariadenia ubytovania a pod.)

 

Aký je rozdiel medzi azylom a dočasným útočiskom?

Zásadný rozdiel je v rýchlosti udelenia možnosti zostať na Slovensku a mať prístup k práci, zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu. Kým azylové konanie trvá aj niekoľko mesiacov, konanie o udelenie dočasného útočiska sa na cudzineckej polícii vybaví prakticky hneď, v zákone je však lehota 30 dní.

Na čo majú Ukrajinci nárok?

Po pridelení statusu dočasného útočiska je to dávka v hmotnej núdzi. Vybavuje sa na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Tiež je aj nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa tým, ktorí majú udelené dočasné útočisko. Ďalej je to zdravotná starostlivosť, prístup na pracovný trh a tiež prístup k vzdelaniu.

 

Môžu ukrajinské deti navštevovať ktorúkoľvek školu/škôlku? Čo v prípade, že nie je miesto? 

Podrobne zodpovedané otázky ohľadom chodenia detí do školy vypracovalo MŠVV SR tu:  https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/ sú tam informácie aj v ukrajinčine).

 

Je nutné, aby sa odídenec prihlásil do zdravotnej a sociálnej poisťovne?

Nie, stačí mať len doklad o tom, že je žiadateľ alebo už má poskytnuté dočasné útočisko. Títo ľudia majú nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a potrebnú indikovanú zdravotnú starostlivosť. Odídenci majú k dispozícii ambulantnú pohotovostnú službu alebo pohotovosť na centrálnom príjme nemocnice, v zásade nezáleží od toho kde sa zdržiavajú .Ministerstvo zdravotníctva však zrejme rozšíri tieto úkony aj o ďalšie navyše. Podrobnejšieho informácie aj v ukrajinčine nájdete na https://www.health.gov.sk/?pomoc-ukrajine.

Nie je nutné ani ísť do sociálnej poisťovne. Všetko „potrebné” pokrýva štatút dočasného útočiska.

 

Je nutné prihlásiť sa na úrad práce?

Nie, nakoľko úkony zdravotnej starostlivosti preplatí štát v prípade udeleného dočasného útočiska.

 

Kedy môže odídenec z Ukrajiny začať pracovať?

Hneď, akonáhle schvália žiadosť o dočasné útočisko. Ak má odídenec záujem o prácu, portál istp.sk ponúka podobné služby ako Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.  Pracovné ponuky sú aj na https://www.profesia.sk/.

 

Kde zamenia hrivny za eurá?

V niektorých zmenárňach, alebo Tatra banke v Bratislave, Michalovciach, Humennom a najnovšie aj Košiciach. Tatra banka zamieňa hrivny s denným limitom 250€ a pri výmene je potrebné preukázať sa platným ukrajinským pasom. Viac na https://www.tatrabanka.sk/sk/premodruplanetuvmieri/

 

Pomáhajme spolu aj naďalej!

Vojna na Ukrajine nekončí a ľudia, ktorých zasiahla, stále potrebujú našu pomoc. Ďakujeme za vašu podporu a spolupatričnosť.

POMÔCŤ NA UKRAJINE

foto: Jana Čavojská

Mohlo by vás zaujímať

Dva roky vojny na Ukrajine

Čítať ďalej

Podporujeme ženy na Ukrajine pri podnikaní

Čítať ďalej

Veronika nás zastupuje doma aj v zahraničí

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie