S

ituácia v Južnom Sudáne, ktorý sužuje občianska vojna, je mimoriadne vážna. Od vypuknutia konfliktu v decembri 2013 bolo doposiaľ zabitých viac ako 400 000 ľudí. Takmer štyri milióny sú vnútorne vysídlení alebo utiekli do susedných krajín. Napriek dohode o prímerí stále vzrastajú konflikty a humanitárne potreby v krajine. Kríza v Južnom Sudáne je veľká. Povodne, zamorenie kobylkami a pandémia COVID-19 celú situáciu v krajine ešte zhoršili. Vrátane nepriaznivej situácie žien a dievčat, ktoré čelia stúpajúcemu násiliu.

Pomáhame pri zdravotnej starostlivosti
Nadácia Integra pomohla doposiaľ sumou 148 988 eur zmierniť následky humanitárnej krízy v Južnom Sudáne. Peniaze smerovali hlavne do zdravotnej starostlivosti a nákupu liekov pre ženy, deti a vnútorne vysídlených ľudí v oblasti Renk a Leer. Zmierni sa tak negatívny dopad dlhotrvajúceho ozbrojeného konfliktu, zlepší sa zdravie ľudí, zníži úmrtnosť a celkovo sa zlepšia životné podmienky.

Približne tri štvrtiny všetkých úmrtí detí v Južnom Sudáne spôsobili choroby, ktorým sa dá predchádzať.

Každé druhé dieťa trpí horúčkou
Podľa OCHA (Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí) bolo v roku 2019 v Južnom Sudáne odkázaných na humanitárnu pomoc 7,5 milióna ľudí. To predstavuje asi 64 percent obyvateľstva krajiny. Až 44 percent populácie je ohrozených rôznymi chorobami. Každé druhé dieťa trpí horúčkou alebo maláriou a každé štvrté dieťa hnačkou. Približne tri štvrtiny všetkých úmrtí detí spôsobili choroby, ktorým sa dá predchádzať, ako je hnačka, malária a zápal pľúc.

Traumy spôsobené vojnou
Približne 2,5 milióna ľudí v Južnom Sudáne trpí duševnými poruchami spôsobenými vojenským konfliktom a hrôzami, ktoré zažili. Až 900-tisíc detí je postihnutých traumou v dôsledku násilia alebo traumou, ktorú zažili priamo pri útokoch na školy alebo pri podobných násilných udalostiach.

Chýbajúce lieky a zdravotníci
Vakcinácia je nízka a asi len 43% detí do jedného roka je očkovaných na choroby ako záškrt, čierny kašeľ, tetanus, hepatitídu B a hemofilickú chrípku. Prístup k liečbe malárie, hnačky a zápalu pľúc je však v mnohých zdravotníckych zariadeniach naďalej slabý. Chýbajú základné lieky a odborný zdravotnícky personál.

Pomoc pre 70-tisíc ľudí
Keďže situácia v krajine sa zhrošuje a kríza v Južnom Sudáne je veľká,  Nadácia Integra aj naďalej podporí opatrenia zamerané na prevenciu úmrtnosti a zníženie chorobnosti civilistov Južného Sudánu. Celkovou sumou 199 561 eur prispeje k zlepšeniu prístupu ku kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti. Pomôže zabezpečiť lieky, zdravotnícky materiál, zdravotníkov. Pomoc dostane zhruba 70-tisíc ľudí v oblasti Renk a Leer.

Projekt pomoci Južnému Sudánu finančne podporil SlovakAid.

Foto a video: ©Medair