Kríza na Ukrajine

Kríza na Ukrajine

U našich východných susedov je vojna. Z Ukrajiny utiekli milióny žien a detí, ďalší v obavách o život hľadajú bezpečie v domovine. Potrebujú našu pomoc.

Read in English

Čo robiť a ako s nami môžete pomáhať

Čo sa deje na Ukrajine

Neistota u našich východných susedov vyvrcholila 24. februára priamym útokom Ruska na Ukrajinu. Ide o najväčší bezpečnostný konflikt v Európe od čias druhej svetovej vojny. Dôsledkom je, že mnohí ľudia z Ukrajiny utekajú v strachu o svoj život. V pohybe sú hlavne ženy a deti, keďže muži sú povolaní brániť krajinu. Mnoho detí ale aj starí ľudia sú traumatizovaní. Útoky a ničenie infraštruktúry spôsobuje na Ukrajine vysídľovanie, problémy so zásobovaním základných tovarov, poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale aj ťažkosti so zabezpečovaním náhradných obydlí. Tieto problémy sa snažíme zmierniť našimi aktivitami.


Ako pomáhame

Nadácia Integra pomáha na Ukrajine zabezpečením materiálnej pomoci, v Poľsku a na Slovensku podporou ľudí prichádzajúcich za bezpečím.

  • Na Ukrajine sme zriadili dočasné útočisko blízko Kyjeva pre ľudí v pohybe. Po krajine sme vďaka partnerom vytvorili kontaktné miesta a sklady humanitárnej pomoci prevažne s potravinami a hygienickým materiálom, ktoré pravidelne zásobujeme zo Slovenska a Rumunska. Do konca augusta sme zabezpečili pomoc pre 312 735 ľudí a na Ukrajinu vyviezli 65 kamiónov v objeme 1195 ton humanitárnej pomoci. V meste Irpiň sme v septembri spustili projekt na obnovu zničených domov.
  • V Poľsku, kde je najväčší nápor ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny,  zabezpečujeme ubytovanie a stravu v spolupráci s domácimi partnermi. Podporujeme niekoľkých koordinátorov, ktorí pomáhajú s umiestňovaním a sociálnou podporou pre ľudí vo Vroclavi, Krakove, Gliwiciach, Bielsku a Cieszyne.
  • U nás sme v kontakte s partnermi z firiem, cirkví a neziskových organizácii s ktorými hľadáme možnosti na pomoc pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Pre prichádzajúcich sa prioritne usilujeme zabezpečiť informácie a poradenstvo, predtým aj ubytovanie a stravu (vytvorili sme kapacity na ubytovanie pre 1000 prichádzajúcich vrátane presunu ľudí od Poľských kolegov). Spolupracujeme a podporujeme partnerov, ktorí majú kapacity postarať sa o väčší počet prichádzajúcich ľudí. Podporujeme tiež iniciatívy so zámerom na integráciu žien a detí, psychosociálnu, zdravotnú aj pomoc pri vzdelávaní. Podporili sme vznik potravinových bánk, zapájame sa do zbierok a koncertov pre ľudí z Ukrajiny.
  • Sieťovanie a spolupráca. S medzinárodnou Alianciou Integral sme iniciovali pomoc na Ukrajine. Sme v komunikácii so šiestimi členmi aliancie a postupne vytvárame podmienky na spustenie ďalších humanitárnych akcií na pomoc ľuďom na Ukrajine.

Ako sme pomohli doteraz

Čítať viac o doterajšej pomoci.

Pozrieť rozhovor o našich aktivitách na Ukrajine.

Prezrieť prezentáciu o aktivitách na Ukrajine rok od vojny.

Pozrieť ocenenie za poskytnutie humanitárnej pomoci od Veľvyslanectva Ukrajiny v SR.

 

Špecifické kontaktné údaje

Informácie a poradenstvo pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny – Stanka Kotúčkova, +421 902 913 914
Zahraničné partnerstvá – Ivana Čorbová, ivana.corbova@integra.sk, +421 918 949 884
Darcovstvo a firemné partnerstvá – Martin Simon, martin.simon@integra.sk, +421 901 705 422 ,
Kontakt pre médiá – Erika Kremská, erika.kremska@integra.sk, +421 907 133 103

 

Príjemcovia pomoci na mape Ukrajiny

Podpora je stále dôležitá pretože

  • Ukrajinci stále čelia útokom a najviac trpia civilisti.
  • Bojujú aj za našu slobodu.
  • V krajine je nefunkčná približne tretina elektrární.
  • Zima v čase vojny predstavuje veľké ohrozenie zdravia ľudí.
  • Sústredením sa na vojenskú obranu krajine slabnú kapacity obnovovať infraštruktúru a pomôcť ľuďom zapojiť sa do riadneho života najmä v najviac zasiahnutých oblastiach.

Naše najnovšie aktivity na Urajine môžete sledovať aj na stránke Nadácie Integra na facebooku.

Vďaka partnerstvám priamo na Ukrajine, na Slovensku, Rumunsku a v Poľsku robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zmiernili utrpenie ľudí a kríz spôsobovaných vojnou.

Pridajte sa k nám. Ľudia zasiahnutí vojnou potrebujú našu podporu bezodkladne.

 

POMÔCŤ NA UKRAJINE

 

Fotografia: Max Kukurudziak, Jana Čavojská, Nadácia Integra
Tlačová správa 24.2.2022 – Kríza na Ukrajine

Pomáhame vďaka týmto a mnohým ďalším partnerom

Príbehy z terénu

Pitná voda pre ľudí v Sýrii

Čítať ďalej

Pomohli sme deťom s traumou

Čítať ďalej

Má len 23 rokov a už je vdovou

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie