S

pravodlivý obchod – Fair Trade pomáha ľuďom, aby sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok dostali na cestu od pomoci k svojpomoci a vymanili sa z chudoby. Obrazne povedané, Fair Trade nedáva ľuďom ryby, ale učí ich zostrojiť si udicu a loviť. Zároveň však nevyloviť naraz všetky ryby z rybníka.

Integra cez Fair Trade pomáha v Keni

Keď Nadácia Integra pred viac ako desiatimi rokmi zakladala v Keni fabriku, jej prvoradým cieľom bolo vytvoriť príležitosti pre lepší život ľudí v Afrike. Táto fabrika, Ten Senses Africa (TSA) sa stala ako prvá na svete spracovateľom Fair Trade makadamových orechov.

Fair Trade pomáha k svojpomoci

Vo fabrike Ten Senses Africa (TSA) v Nairobi si našlo prácu za dôstojných podmienok 300 zamestnancov, z toho väčšinu tvoria ženy z neďalekého slumu Kibera. Miestnym farmárom, od ktorých fabrika TSA orechy vykupuje, priniesla certifikácia Fair Trade cez WFTO (The World Fair Trade Organization – https://wfto.com) mnohé výhody, nielen dlhodobé zmluvy a stabilné príjmy.

Hlavné princípy Fair Trade

Desať princípov, ktorými sa riadia všetky organizácie vo Fair Trade systéme WFTO sú: 1. príležitosti pre znevýhodnených producentov, 2. transparentnosť, 3. férové praktiky, 4. férová odmena, 5. žiadna detská ani nútená práca, 6. rodová rovnosť a sloboda združovania, žiadna diskriminácia, 7. dobré pracovné podmienky, 8. budovanie kapacít, 9. propagácia spravodlivého obchodu, 10. rešpekt voči životnému prostrediu.  

Fair Trade WFTO

Zlepšenie kvality života

V roku 2019 zrealizovala spoločnosť 60 Decibels s podporou Stanford Seed prieskum medzi farmármi, ktorí spolupracujú s našou fabrikou TSA. Farmári v ňom potvrdili, že 93% z nich vníma – okrem iných benefitov napríklad zlepšenie farmárčenia, zvýšenie produkcie či zvýšenie príjmu – celkové zlepšenie kvality ich života vďaka spolupráci s fabrikou TSA. 

Vyberáme niektoré z ich vyjadrení:

  • “Mohol som sa usadiť a presťahovať svoju rodinu naspäť domov. Moje deti môžu chodiť do školy.”
  • “Teraz je konečne moje farmárčenie úspešné, čo predtým nebolo možné. Zarábam dostatok peňazí na to, aby som uživila seba a svoje dieťa.”
  • “Za pár rokov sa mi podarilo zabezpečiť živobytie pre svoju rodinu. Dokážem už zaplatiť zdravotnú starostlivosť pre moju mamu.”
  • “Predaj makadamových orechov mi pomohol zaplatiť školné pre moju dcéru a pomáha mi tiež kupovať jej školské pomôcky. Môžem si dovoliť udržiavať našu domácnosť.”
  • “Môj život sa zmenil. Môžem nakŕmiť celú moju rodinu bez toho, aby som si požičiaval peniaze od iných rodinných príslušníkov.”

„ Fair Trade pomáha ľuďom, aby sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok dostali na cestu od pomoci k svojpomoci. ”

Kúpou makadamových orieškov z TSA môžete aj vy zlepšiť podmienky na život ľudí v Afrike:

Viac informácií o TSA nájdete na stránke: www.tensensesafrica.com

Ďalšie FairTrade produkty – káva, čaj, arašidy, kešu, mandle, čokoláda – sú k dispozícii v našom férovom obchode samay.sk

Viac o tom ako FairTrade pomáha bojovať proti chudobe si môžete prečítať aj v tomto článku: 

samay.sk/aktuality/fair-trade-bojuje-proti-chudobe