1. Vyberte si program

Váš dar poskytne podporu ľuďom v Mozambiku, ktorí v dôsledku povodní stratili svoje domovy. Tieto dary im zabezpečia prístrešky, stravu a prevenciu pred cholerou.

2. Váš dar

Zadajte celé číslo (bez desatinných miest) predstavujúce sumu, minimálne 1.

3. Vaše údaje

Prosím vyplňte Vaše meno. Prosím vyplňte Vaše priezvisko. Prosím vyplňte Váš e-mail.

4. Spôsob platby