Blog

Humanitárna pomoc

Zaviazali sme sa ku kvalite

Chceme, aby naša práca bola kvalitná, efektívna a zameraná na ľudí a komunity.

V Nadácii Integra sme sa minulý rok rozhodli zosúladiť našu prácu a prácu našich lokálnych partnerov s medzinárodne uznávanými humanitárnymi štandardami “Core Humanitarian Standard”, aby sme tak zabezpečili najvyššiu kvalitu, efektívnosť a účinnosť našej práce, ktorú poskytujeme pre ľudí a celé komunity. Zaviazali sme sa ku kvalite a predstavujeme vám naše štandardy.

 

Humanitárne štandardy

Humanitárne štandardy “Core Humanitarian Standard” (CHS) sú súborom deviatich záväzkov, ktoré my ako Nadácia Integra máme voči komunitám a ľuďom, ktorým pomáhame cez naše programy. Tieto štandardy tiež uvádzajú, čo môžu ľudia a komunity očakávať od Nadácie Integra a jej partnerov, ale aj od jednotlivých ľudí, ktorí v ich mene vystupujú a poskytujú humanitárnu a rozvojovú pomoc. Každý tento záväzok podporuje kritérium kvality, ktoré napovedá, ako by sme mali pracovať, aby sme ho splnili.

 

Naše záväzky

1. Ľuďom a komunitám budeme poskytovať pomoc primeraným spôsobom, ktorá zodpovedá ich potrebám.
Kritérium kvality: Humanitárna reakcia je primeraná a relevantná.

2. Ľuďom a komunitám budeme poskytovať pomoc v správnom čase.
Kritérium kvality: Humanitárna reakcia je účinná a včasná.

3. Naša práca nebude mať negatívny vplyv na ľudí a komunity. V dôsledku nej budú ľudia pripravenejší, odolnejší a menej ohrození.
Kritérium kvality: Humanitárna reakcia posilňuje miestne kapacity a zabraňuje negatívnym účinkom.

4. Ľudia a komunity poznajú svoje práva, majú prístup k informáciám a podieľajú sa na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú.
Kritérium kvality: Humanitárna reakcia je založená na komunikácii, účasti a spätnej väzbe.

5. Komunity a ľudia majú prístup k funkčným mechanizmom spätnej väzby.
Kritérium kvality: Sťažnosti sú vítané a riešené.

6. Pomoc, ktorú poskytujeme, je koordinovaná a doplnková.
Kritérium kvality: Humanitárna reakcia je koordinovaná s ďalšími organizáciami a dopĺňa prácu miestnych ľudí, orgánov či organizácií.

7. Zväzujeme sa neustále sa učiť zo skúseností, a tak zlepšovať našu prácu pre komunity a ľudí.
Kritérium kvality: Humanitárni aktéri sa neustále učia a zlepšujú.

8. Ľudia a komunity dostávajú pomoc od kompetentných a dobre riadených zamestnancov a dobrovoľníkov.
Kritérium kvality: Zamestnancov podporujeme, aby vykonávali svoju prácu efektívne, a zaobchádza sa s nimi spravodlivo.

9. Pri poskytovaní pomoci budeme efektívne a eticky hospodáriť so zdrojmi.
Kritérium kvality: Budeme zodpovedne spravovať zdroje spravovať a používať ich na určený účel.

 

Chceme sa zlepšovať

Zosúladiť naše procesy s CHS nie je vôbec jednoduché. Bude trvať niekoľko rokov kým budeme môcť povedať, že v Nadácii Integra spĺňame všetky medzinárodné humanitárne štandardy. Avšak už teraz vidíme, že aj samotný proces je pre nás významným prostriedkom učenia sa nových vecí, zlepšovania našich vnútorných procesov ako aj zlepšovania spolupráce a práce našich lokálnych partnerov. V tomto kroku bude tento proces prebiehať len ako sebahodnotenie našej práce. V budúcnosti však chceme pristúpiť aj k certifikácii nezávislou treťou stranou, ktorá zhodnotí či a ako spĺňame kritéria CHS.

 

Politiky Nadácie Integra

V rámci doterajšieho procesu sme prijali nasledujúce politiky, v ktorých sme upravili vnútorné postupy týkajúce sa rôznych oblasti našej práce:

 

Pomáhajte s nami 

Veľmi si vážime, že môžeme posúvať naše služby na vyššiu úroveň. Prirodzene očakávame, že zavádzanie týchto štandardov sa pozitívne prejaví aj na našom vzájomnom kontakte, ale najmä v poskytovaní benefitov pre ľudí a celé komunity, s ktorým spoločne pomáhame napredovať.

Aj na zabezpečenie kvalitnej práce, potrebujeme podporu od ľudí ako vy. Pomôže už každý jeden dar, no najväčšia pomoc je vaša pravidelná podpora.

PODPOROVAŤ PRAVIDELNE

Mohlo by vás zaujímať

Zubná ambulancia má nové vybavenie

Čítať ďalej

Radosť z cesty v Etiópii

Čítať ďalej

Pomáhame ženám opäť nájsť dôstojnosť

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie