Blog

Humanitárna pomoc

Veronika nás zastupuje doma aj v zahraničí

Naša kolegyňa Veronika nás zastupuje doma aj v zahraničí. Veroniku Macsai, projektovú koordinátorku Nadácie Integra, zvolili do predsedníctva Ambrely – platformy rozvojových organizácií na Slovensku a stala sa aj novou predsedníčkou Integral Marketing Group (IMG).

Nadácia Integra patrí k aktívnym členom Ambrely – strešnej organizácie mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, a globálnemu rozvojovému vzdelávaniu. Nadácia je tiež členom medzinárodnej Aliancie Integral, v rámci ktorej sa vytvorila skupina IMG. Tvoria ju riaditelia fundraisingu, marketingu a komunikácie. Tí zdieľajú medzi sebou zdieľajú poznatky, osvedčené postupy, a dohliadajú na komunikáciu spoločného úsilia pri humanitárnych zásahoch a rozvojovej spolupráci.

Rozhovor s Veronikou, ktorý nedávno vyšiel na stránkach Aliancie Integral si môžete prečítať na nasledujúcich riadkoch.

 

Ako dlho pracuješ vo svojej súčasnej funkcii?

Od januára 2023.

 

Čo si robila predtým?

Od roku 2019 som v Nadácii Integra pracovala na rôznych pozíciách – špecialista komunikácie, projektový špecialista, marketingový manažér, brand manažér. Pôvodne som sa zameriavala na rozvojové projekty Integry v Keni a Etiópii a v roku 2022 som sa zapojila aj do humanitárnej pomoci.

 

Čo prináša pôsobenie v Integral Marketing Group (IMG)?

V prípade katastrof alebo kríz funguje medzi členmi IMG dobre zabehnutá a bezproblémová spolupráca. To nám umožňuje rýchlo reagovať a znižuje zaťaženie nášho relatívne malého slovenského tímu.

Nejde však len o to, byť efektívnejší. Je tu aj dôležitý dlhodobý prínos členstva v IMG – neustále vzdelávanie, vrátane profesionálneho a osobného rozvoja, ktoré podporuje atmosféra vzájomnej úcty, pokory, vďačnosti a otvoreného zdieľania v rámci skupiny. Považujem za obzvlášť obohacujúce, keď zdieľame svoje skúsenosti – osvedčené postupy, ponaučenia aj zlyhania – a skúmame miestne súvislosti z pohľadu rôznych kresťanských humanitárnych organizácií.

 

Čo znamená pre vašu organizáciu členstvo v Aliancii Integral?

Aliancia Integral je kľúčová pre komunikáciu a fundraising Nadácie Integra v súvislosti s projektmi humanitárnej pomoci. V roku 2022 tvorili príspevky od členov Aliancie Integral viac ako 80% finančných prostriedkov, ktoré sme vyzbierali na humanitárnu prácu na Ukrajine. Táto pomoc sa pretavila aj do mnohých ďalších aspektov našej práce, vrátane aplikácie najvyšších humanitárnych štandardov, budovania kapacít a lokalizácie. To všetko prostredníctvom vzájomnej spolupráce, ktorú koordinoval sekretariát Aliancie Integral.

Distribúcia balíčkov s jedlom na Ukrajine.

Okrem toho spolupráca v oblasti DR a zdieľanie komunikačných zdrojov nám ako neoperatívnemu členovi umožňuje rýchlo a efektívne reagovať na katastrofy na celom svete. Integra tak môže pomôcť poskytnúť humanitárnu pomoc aj na zabudnutých a prehliadaných miestach. Napríklad v roku 2022 sme boli jedinou slovenskou mimovládnou organizáciou, ktorá vďaka členstvu v aliancii reagovala na krízu v Jemene.

 

Pamätáš sa na nejaký pre Teba výnimočný zážitok spojený s Alianciou Integral?

Moje prvé osobné stretnutie IMG. Po tom, čo sme zdieľali skúsenosti našej nadácie s humanitárnou krízou na Ukrajine, na mňa veľmi zapôsobili všetky komentáre, otázky a emotívne reakcie, ktoré to vyvolalo. Úprimne ma prekvapilo veľmi milé privítanie a vzájomná podpora v rámci skupiny. Som za to veľmi vďačná a nikdy na to nezabudnem.

 

Povedz nám o sebe jednu vec, ktorú možno nevieme

Predtým, ako som začala pracovať v Nadácii Integra, sme s manželom urobili trochu šialené rozhodnutie – obnoviť starý vinohrad, ktorý predtým spravoval jeden kňaz. Obaja sme mali pohodlnú prácu v kancelárii, ani jeden z nás nemal žiadne skúsenosti s vinárstvom alebo vinohradníctvom. S pomocou celej našej rodiny, skúseného učiteľa a vďaka veľkej trpezlivosti a vytrvalosti sa nám podarilo obnoviť komplexný ekosystém dvoch hektárov zanedbanej pôdy a vyrobiť lahodné víno. Keďže sme trávili väčšinu dní vonku v prírode, bola to pre nás psychohygiena, čo kompenzovalo náročnú manuálnu prácu. Aj keď som si nakoniec uvedomila, že chcem rozvíjať svoju kariéru inak, bolo to veľké požehnanie a praktická lekcia toho, čo to znamená byť starostlivým správcom Božieho stvorenstva.

 

Aká je tvoja vízia pre Alianciu Integral?

Úžasný príklad sily Aliancie Integral sa prejavil prostredníctvom práce Dignity Group (skupiny, ktorá sa venuje dôstojnosti ľudí v krízach), najmä publikáciou Integral Ethical Storytor’s Guide (Etická príručka komunikácie príbehov z terénu).

Teším sa na ďalší prínos tohto nástroja s revidovanou verziou príručky a novou sériou mikrovzdelávacích videí naplánovaných na rok 2024. A tiež očakávam, že spoločná kampaň “Zabudnuté krízy” nám umožní zvýšiť povedomie a podporiť úsilie členov Aliancie Integral pri získavaní finančných prostriedkov na pomoc ľuďom v zabudnutých, zanedbávaných a ťažko dostupných miestach sveta.

V súčasnom svete „permakrízy“ (ktorá zahŕňa pandémiu COVID-19, vojnu na Ukrajine, núdzový stav na Blízkom východe, klimatickú krízu a potravinovú krízu) vidím rastúcu hrozbu v náraste propagandy, dezinformácií a vojen piatej generácie. Výsledkom je polarizácia verejnej mienky, narušenie vzťahov a nedôvera.

Ale aj keď je svet stále nepriateľský a roztrieštený a napriek tomu, že aj jednotliví členovia Allancie Integral čelia rôznym problémom špecifickým pre daný kontext, všetci sú hlboko zakorenení v kresťanských hodnotách. Chápeme, že krízami a ľudským utrpením sa príbeh nekončí. Vďaka tomuto daru radikálnej nádeje môže Aliancia Integral zohrať nezastupiteľnú úlohu pri spájaní “ostrovov integrity” v rôznych krajinách. Spoločne môžeme pokračovať v silnom kolektívnom vplyve a hovoriť jedným zjednoteným hlasom solidarity a ľudskosti.

 

Pomáhajte spolu s nami 

Aj vy môžete s nami pomáhať ľuďom v krízach. Veľmi nám pomôžu vaše pravidelné dary, vďaka ktorým vieme rýchlejšie reagovať na potreby ľudí hlavne v prípade katastrof.

PODPOROVAŤ PRAVIDELNE

Pôvodný rozhovor v Angličtine si môžete prečítať TU.

 

Mohlo by vás zaujímať

Pomáhame ženám opäť nájsť dôstojnosť

Čítať ďalej

Škola je symbolom nového začiatku

Čítať ďalej

Pitná voda voda je v Sýrii vzácnosťou

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie