Ďakujeme za váš dar

Platobné údaje

Číslo účtu:

IBAN:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol:

Frekvencia: jednorázová

Výška daru:

Váš dar je na ceste k nám.

Aj vďaka vášmu príspevku môžeme robiť našu prácu ešte lepšie.

Vašu podporu si veľmi vážime.

 

Chcem dostávať
aktuálne informácie