Ďakujeme za váš dar

Platobné údaje

Číslo účtu:

IBAN:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol:

Ďakujeme!

Aj vďaka vášmu príspevku môžeme ľuďom prinášať nádej a meniť svet na lepšie miesto pre život.

Zostáva Vám vykonať už len posledný krok. Použite prosím hore uvedené údaje pre zaslanie vášho daru. Nezabudnite vložiť správny variabilný symbol, aby mohol Váš dar pomáhať čo najskôr .

Veľmi si vážime Vašu podporu .

 

 

Allan Bussard
správca Nadácie Integra

Chcem dostávať
aktuálne informácie