Blog

Klíma a sadenie stromov

Pomoc ľuďom v prvej línii klimatickej krízy

Kvôli extrémnym prejavom počasia a prírodným katastrofám sa milióny chudobných ľudí ocitli v prvej línii klimatickej krízy. Nadácia Integra sa snaží zmierňovať tieto následky porušenej planéty výsadbou úžitkových stromov. Vo februári 2021 sa nám podarilo do novej škôlky v Etiópii doviezť 40000 sadeníc makadámií.

 

Život v prvej línii klimatickej krízy

Výkyvy zrážkového režimu, nižšia úroda, degradácia pôdy, nedostatok vody či povodne. To sú aktuálne prejavy zmeny klímy. Najchudobnejších obyvateľov sveta postavili do prvej línie klimatickej krízy. Ľudia žijúci v subsaharskej Afrike majú veľmi slabé možnosti prispôsobiť svoje živobytie a adaptovať sa na zmenu. Ako poslednú možnosť prežitia často vnímajú migráciu.

Štúdia vytvorená v roku 2021 v rámci projektu Globálne ciele a migrácia upozorňuje na to, že v najbližších niekoľkých desaťročiach sa zintenzívni vnútorná klimatická migrácia.

Očakáva sa, že chudobní Afričania budú migrovať najmä z menej životaschopných oblastí s nižšou dostupnosťou vody a produktívnych plodín, či z oblastí zasiahnutých stúpajúcou hladinou mora a povodňami do urbanizovaných centier. Tu sa budú musieť usídlovať v najchudobnejších častiach miest (slumoch) so všetkými negatívami, ktoré z toho plynú.

Posledné odhady ukazujú, že do roku 2050 zmena klímy donúti k vnútornej migrácii až 143 miliónov ľudí. Zvyšovanie hladiny mora postihne v lepšom prípade 190 miliónov ľudí. V prípade celosvetovo vyšších emisií CO2 až 630 miliónov ľudí.

Dcéra chudobných etiópskych kávových farmárov, ktorá je na fotografii vyššie, má napriek tomu nádej na lepšiu budúcnosť. Jej rodina v posledných rokoch trpí extrémami počasia a klesajúcou úrodou kávy. Vítanú pomoc ale našli vo forme darovaných sadeníc makadámiových stromov.

 

Pomáhajú úžitkové stromy

Viaceré štúdie potvrdzujú, že najlacnejším a najefektívnejším spôsobom znižovania emisií CO2 v atmosfére je sadenie stromov. Udržateľnosť výsadby stromov však podľa vedcov spočíva v tom, že je zdrojom príjmu pre všetkých zúčastnených, pre miestne komunity vrátane najchudobnejších.

V Afrike sme preto spolu s našimi partnermi začali s výsadbou makadámiových a kešu stromov, ktoré majú pre farmárov významnú úžitkovú hodnotu. V Keni sme v oblastiach Kilifi, Kwale, Lamu a Meru založili sadenicové škôlky, v ktorých dopestujeme až 850 000 sadeníc ročne.

Sadenice z našich škôlok sú distribuované malým farmárom. Každý z farmárov, ktorý sa stará o zhruba 10-15 stromov, si vďaka predaju úrody orechov dokáže zvýšiť svoj príjem až dvojnásobne. Stromy teda predstavujú pre rodiny miestnych farmárov jedinečnú možnosť ako si udržateľným spôsobom zabezpečiť živobytie.

Nová sadenicová škôlka v Etiópii

Najnovšiu škôlku na pestovanie stromov makadámií (na fotografiách hore) sa nám vo februári 2021 podarilo zriadiť v blízkosti Bule Hora v Etiópii. Prvých 40 000 sadeníc, ktoré sme do nej previezli vďaka podpore SlovakAid zo susednej Kene, je v dobrom stave. Dúfame, že sa im v novej domovine bude dariť aj naďalej.

Stromy sú prevenciou erózie pôdy, udržiavajú vlahu v období sucha, a poskytujú veľmi vítaný tieň pre rastliny a živočíchy. Makadámiové a kešu stromy dokážu absorbovať veľké množstvo nadbytočných emisií uhlíka. Ich životnosť je priemerne 75 rokov. Sú teda prínosom nielen pre túto, ale aj pre ďalšie generácie.

vysádzané tak, aby zlepšili biodiverzitu, nie sú to monokultúry. Sú pestované ekologickým spôsobom. V Etiópii ochraňujú o.i. kávovníky arabica, ktoré sa kvôli globálnemu otepľovaniu dostali na zoznam ohrozených druhov.

Makadamové a kešu orechy majú pre farmárov väčšiu hodnotu než drevo, ktoré by bolo po vyrúbaní stromov použité ako palivo. Farmári a ich rodiny sú preto motivovaní starať sa o stromy. Projekt tak pôsobí preventívne voči odlesňovaniu a dezertifikácii v oblasti rovníka.

 

„ Zastavenie globálneho otepľovania nie je o záchrane planéty. Zem prežije bez ohľadu na to, ako veľmi sa podnebie zmení. Ide o záchranu ľudstva. “

 

Ako hovorí Ibrahim Thiaw, výkonný tajomník Dohovoru OSN o boji proti dezertifikácii, “zastavenie globálneho otepľovania nie je o záchrane planéty. Zem prežije bez ohľadu na to, ako veľmi sa podnebie zmení. Ide o záchranu ľudstva. Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je pomôcť tým, ktorí sú najviac zraniteľní voči chaosu čo sme vytvorili.”

Zmierniť negatívne dopady zmeny klímy na životy najzraniteľnejších ľudí v krajinách subsaharskej Afriky môžete aj Vy. Pridajte sa k nám a podporte náš projekt.

https://integra.sk/prispiet/?kam=10

Darovať strom

 

Viac informácií o projekte:

https://integra.sk/co-robime/sadime-stromy/

Mohlo by vás zaujímať

Pomáhame ženám opäť nájsť dôstojnosť

Čítať ďalej

Škola je symbolom nového začiatku

Čítať ďalej

Pitná voda voda je v Sýrii vzácnosťou

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie