Sme skupina ľudí,

ktorá rada prispieva

k zmenám.

Záleží nám na férovosti, čestnosti, úcte, pozitívnom prístupe. Motivuje nás kresťanský pohľad na svet a výzva ujímať sa slabých a núdznych. Držíme spolu a podporujeme druhých.

Toto sme my, zoznámte sa

Tím integrákov

Erika Kremská

Vzťahy s médiami

Allan Bussard

Riaditeľ a správca nadácie

Ivana Čorbová

Projektová koordinátorka Humanitárnej pomoci

Lucia Pagáčová

Projektová koordinátorka programu Podpora detí

Martin Simon

Projektový koordinátor programu Fair Trade

Renáta Štefeková

Projektová koordinátorka programu ekonomický rozvoj

Caulene Bussard

Zástupkyňa afrického partnera na Slovensku

Miroslava Ebská

Office manager

Jana Široká

Projektová manažérka

Iveta Novotná

Finančná manažérka

Slavomíra Sláviková

Účtovníčka

Nadácia Integra pomáha viac ako dve desaťročia. 

Štartovali sme v roku 1995 školeniami pre začínajúcich podnikateľov na Slovensku, poskytovali mikropôžičky, vytvárali malé sociálne podniky. Našimi školeniami vtedy prešlo takmer 500 žien, ktoré si potom založili malé firmy. Neskôr sme sa preorientovali na Afriku, kde sme doposiaľ poskytli pomoc v hodnote viac ako milión eur. Rozvinuli sme program „Malaika – Adopcia na diaľku“, vďaka ktorému môžu chudobné africké deti chodiť do školy. Za desať rokov tejto činnosti podporili slovenskí sponzori cez našu nadáciu takmer 600 detí. Mnohé si vďaka ukončenému vzdelaniu našli prácu a vedia sa postarať o seba aj svoju rodinu.

V Afrike pôsobíme aj v oblasti fair trade, kde vytvárame spravodlivé podmienky pre miestnych farmárov. Dávame im tak prácu, stabilný príjem. Súčasťou našej práce je aj humanitárna pomoc. Sme členom medzinárodnej humanitárnej Aliancie Integral, s ktorou spolupracujeme v prípade kríz, vojen a živelných pohrôm. Doposiaľ sme sa zapojili do pomoci krajinám ako sú Irak, Nepál, Nigéria, Filipíny a Etiópia.

Spoločnosti, ktoré nám pomáhajú

Naši partneri