Blog

Klíma a sadenie stromov

Nové kešu stromy už prinášajú úrodu

Nové kešu stromy, ktoré vysadili pred tromi rokmi veľvyslanci krajín EÚ v Keni, už začínajú prinášať úrodu. Tešíme sa, že spoločné úsilie nášho sociálneho podniku Ten Senses Africa a SlovakAid je úspešné.

Hlavným cieľom projektu, ktorý v roku 2018 slávnostne odštartovali veľvyslanci V4 a delegácia EÚ v Keni, je zlepšiť ekonomickú a sociálnu situáciu na kenskom pobreží. V spolupráci so SlovakAid ho realizuje spoločnosť Ten Senses Africa (TSA), ktorú založila naša Nadácia Integra. Je financovaný zo zdrojov Núdzového zvereneckého fondu Európskej únie pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike.

Na fotografii vľavo: veľvyslanci EÚ spolu so zamestnacami TSA pri slávnostnom sadení prvých kešu stromov v roku 2018. Vpravo: Jeden z novo-vysadených kešu stromov, ktorý už po troch rokov prináša úrodu.

 

Pobrežné oblasti Kene

Projekt je zacielený na tri pobrežné regióny Kene. V oblastiach Kilifi, Kwale a Lamu sa pestuje až 85% celkovej kenskej produkcie kešu. Tieto oblasti boli v posledných rokoch negatívne poznačené poklesom poľnohospodárskej produkcie, prehlbovaním chudoby, nestabilitou a konfliktmi.

Okrem chudoby, ktorá sa prejavuje najmä tým, že domácnostiam chýba základná zdravotná starostlivosť, čistá voda a jedlo, je tu problémom aj slabé vzdelanie. Pred tromi rokmi malo iba 21% obyvateľstva regiónu ukončené stredoškolské vzdelávanie. Až 13% populácie Kilifi, Kwale a Lamu bolo klasifikovaných ako negramotných.

Čo sa týka demografickej štruktúry, prevažná časť obyvateľov kenského pobrežia je mladá. Takmer polovica dospelej populácie (43%) má menej ako 30 rokov.

Chudoba, migrácia a klimatická kríza

V čase, keď sme štartovali projekt výsadby kešu stromov, žilo až 36% obyvateľstva Kene pod hranicou chudoby. Znamená to, že žili z menej než 1,90 USD na deň. Podľa podrobnejšieho výskumu pred začiatkom projektu viac ako polovica obyvateľov pobrežných oblastí žila z menej než 10.000 kenských šilingov (zhruba 77 EUR) na mesiac. V Lamu to bolo 54% populácie, v Kilifi 56% a v Kwale 60%.

Chudobní obyvatelia pobrežných oblastí Kene sú mimoriadne zraniteľní voči čoraz častejším extrémnym prejavom zmeny klímy. Majú veľmi slabé možnosti prispôsobiť svoje živobytie a adaptovať sa na zmenu. Ako poslednú možnosť prežitia často vnímajú migráciu.

Sťahujú sa z oblastí s nižšou dostupnosťou vody a produktívnych plodín, či z oblastí zasiahnutých povodňami do urbanizovaných centier. Tu sa usídľujú v najchudobnejších častiach miest. V slumoch sa opäť dostanú do začarovaného kruhu chudoby.

Na fotografii dole vľavo je povodeň v oblasti Kilifi v novembri 2019. Na fotografii vpravo: najväčší africký slum v kenskom hlavnom meste Nairobi.

 

Potenciál pestovania kešu stromov v Keni

Keňa v roku 1970 exportovala 22.200 ton kešu orieškov ročne. Do roku 2018 však zaznamenala pokles na 9.700 ton.

Hlavným dôvodom poklesu exportu bolo ukončenie prevádzky jedinej lokálnej fabriky na spracovanie kešu orieškov. Skrachovala kvôli problémom s korupciou a spreneverením pôžičiek. To viedlo k postupnému útlmu celého odvetvia v oblasti. Drobní farmári totiž už nemali kam predávať svoju úrodu. O kešu stromy sa prestali starať.

Dopyt po kešu orieškoch pritom v posledných rokoch celosvetovo rastie. Kešu patrí k atraktívnym exportným plodinám. Allan Bussard, správca Nadácie Integra a zakladateľ TSA odhaduje, že „stromy, ktoré sme doteraz vysadili v rámci nášho projektu, majú potenciál zvýšiť produkciu kešu orechov v Keni až o 30%.“

 

Benefity pre farmárov a mladých ľudí

S pomocou SlovakAid a EÚ môže TSA prevádzkovať sadenicové škôlky, poskytovať farmárom agronomickú podporu, organizovať školenia a pomáhať im s BIO a Fairtrade certifikáciou. Farmári si vďaka predaju ekologicky vypestovaných orechov v rámci systému spravodlivého obchodu (Fair Trade) môžu významne zvýšiť svoj príjem.

Za certifikované BIO a Fairtrade orechy dostanú drobní farmári o 15 – 20% viac ako pri bežnom výkupe. Predpokladaný priemerný nárast celkového príjmu rodiny farmára, ktorý prejde školením TSA a prijme všetky odporúčané opatrenia, je až 50%.

Veľká časť vzdelávacích aktivít projektu je zameraná špeciálne na mladých ľudí, ktorým sa vďaka odbornému vzdelávaniu otvoria nové možnosti zamestnania. Nad rámec projektu bolo distribuovaných 30 000 kešu sadeníc do základných a stredných škôl na pobreží. Distribúcia sadeníc do škôl je sprevádzaná školeniami v oblasti agronómie a hospodárstva.

Projekt teda prispieva k tomu, aby sa obyvatelia najviac zraniteľných oblastí Kene postavili na vlastné nohy a vymanili sa z chudoby. Zároveň sa vďaka pestovaniu formou udržateľného agrolesníctva stávajú odolnejšími voči klimatickej zmene.

 

Benefity pre planétu

Nové kešu stromy pôsobia preventívne voči erózii pôdy, udržiavajú vlahu v období sucha, a poskytujú tieň pre rastliny a živočíchy. Sú vysádzané tak, aby zlepšili biodiverzitu, nie sú to monokultúry. Sú pestované ekologickým spôsobom. Projekt pôsobí preventívne voči odlesňovaniu a dezertifikácii v oblasti rovníka.

Na fotografii: sadenicová škôlka TSA v Kilifi v marci 2021

 

TSA sa doteraz podarilo vypestovať, zaštepiť a rozdistribuovať 15.000 farmárom už viac ako 680.000 sadeníc kešu stromov. Vo výsadbe plánujeme pokračovať aj naďalej.

Podporte naše úsilie a zapojte sa do zbierky „Milión stromov pre Afriku.“

https://integra.sk/prispiet/?kam=10

Darovať strom

 

 

 

Mohlo by vás zaujímať

Pomáhame ženám opäť nájsť dôstojnosť

Čítať ďalej

Škola je symbolom nového začiatku

Čítať ďalej

Pitná voda voda je v Sýrii vzácnosťou

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie