V

eľká noc prináša kresťanom nádej. Áno, v piatok sa začína smútkom. A sobota je sviatok „Božieho mlčania”. Je to deň obáv, neistoty a otázok. Ale Veľkonočná nedeľa je už dňom radosti a nádeje. Náš najväčší nepriateľ zo všetkých našich nepriateľov – smrť – je porazená.

Ale čo keby sa veľkonočné dni vyvíjali opačným smerom? Začali by sme nádejou, potom boli ponorení v neistote a následne nás zasiahne smrť. Veľká noc by sa otočila „hore nohami“.

Žiaľ, tento scenár je dnes realitou v severnej Etiópii. Kvôli konfliktu tam úraduje smrť. O život už prišli tisícky ľudí. Milióny sú na úteku, alebo im chýbajú základné životné potreby – jedlo, voda, zdravotná starostlivosť, bezpečie. Ženy a dievčatá sú znásilňované. To sa deje dnes, zatiaľ čo píšem tieto slová. A zatiaľ čo ich vy čítate.

Etiópsky konflikt nevieme zastaviť. Ale môžeme aspoň pre niektorých otočiť ich príbeh správnym smerom. Aby sa pre nich tento Veľkonočný sviatok vyvíjal tak, ako sa má. Aby skončil nádejou, nie smrťou. S vašou pomocou sa to môže podariť.

Allan Bussard
správca Nadácie Integra