S

právca Nadácie Integra Allan Bussard je od začiatku jej súčasťou. Stál pri jej zakladaní, pomáhal rozbiehať rôzne projekty a pozná jej míľniky. Pri príležitosti 25. narodenín nadácie sme mu položili tri otázky.

Čo najviac ovplyvnilo činnosť Nadácie Integra?

„Jednoznačne to bola cesta mojej manželky Caulene do Kene. Tam sa stretla s deťmi z ulíc. Boli hladné, mnohé osirelé, žobrali, spávali na kartónoch. To ju “chytilo za srdce”. Rozhodla sa pomôcť im. Nie jednorazovo. Chcela ich dostať do školy, aby mali vzdelanie a mohli sa v živote uplatniť. Tak sa začal tvoriť program podpory vzdelávania afrických detí, ktorý sme vtedy nazvali Malaika, čo v preklade znamená anjel.“

Aké sú míľniky na ceste Nadácie Integra?

„Určite začiatok programu podpory vzdelávania detí, lebo Integru úplne presmeroval do Afriky. Dlhodobo má asi najväčší dopad na životy ľudí tu. Potom je to založenie spoločnosti Ten Senses Africa (TSA) v Nairobi v Keni a vybudovanie fabriky, kde spracovávame orechy. Je odpoveďou na našu otázku “ako pomôcť?”. Tu sme začali rozvíjať základ našej filozofie, ktorej súčasťou je udržateľná podpora či dôstojná pomoc.“

Čo želáš Integre k narodeninám?

„Aby všetci ľudia, ktorí sú súčasťou Integry – pracovníci, dobrovoľníci, darcovia, deti, farmári, ľudia v kritickej núdzi zažili aspoň občas a v nejakej miere Shalom. Teda život, aký má byť. Život, kde vládne spravodlivosť, milosť, láska, komunita, pokoj, bezpečie a radosť.“

V Nadácia integra meníme svet k lepšiemu už 25 rokov. Pomáhame vzdelávať deti, farmárom žiť dôstojne, ľuďom prežiť vojny, prírodné katastrofy a sadením stromov pomáhame planéte lepšie dýchať.

Pozrite si príhovor Allana Bussarda k 25 narodeninám Nadácie integra

Dva spôsoby, ktorými nám pomôžete osláviť a spraviť svet lepším

1. Staňte sa pravidelným podporovateľom
Najefektívnejším spôsobom, ako pomôcť ľuďom v krízach, je práve pravidelná pomoc. Aj Váš niekoľkoeurový mesačný dar, ak je pravidelný, má obrovský význam. Takú pomoc dokážeme lepšie plánovať a zmeny v životoch ľudí prinášať rýchlejšie.

2. Napíšte nám svoj príbeh
Našu prácu môžeme robiť hlavne vďaka vám. Pomôžte nám spoznať príbehy a vaše motívy, ktoré Vás vedú pomáhať a meniť životy iných spolu s nami. Napíšte nám, čo vám prináša pomoc dieťaťu, farmárom, ľuďom vo vojnových krízach alebo podpora sadenia stromov a pridajte sa ku Katke Koščovej, Danielovi Pastirčákovi, či slovám Braňa Kostku z Fragile. Ďakujeme.