Blog

Podpora detí

Kurz priniesol nové možnosti

V areáli centra TAPA v Nairobi, na okraji najväčšieho kenského slumu, sa v krajčírskej dielni podarilo vyškoliť 50 mladých ľudí. V rámci odborného kurzu získali krajčírske zručnosti, aj certifikát o absolvovaní odborného vzdelávania. To im pomôže nájsť si prácu a postarať sa o seba a svoju rodinu.

 

Kurz šitia pre ľudí zo slumu

Absolventi školení sú prevažne mladí rodičia detí zo školy TAPA a mladí ľudia po skončení štúdia na strednej škole. Pochádzajú zo slumu Kibera, sú medzi nimi aj mladé mamičky. Vzdelávací kurz im priniesol nové zručnosti a aj zdvihol sebavedomie. Naučili sa merať, strihať látky, navrhovať a šiť jednoduché modely. Vedia už, ako vyberať látky a vzory pre rôzne príležitosti.

 

Vzdelávací kurz im priniesol nové zručnosti a zdvihol sebavedomie.

Pomoc poradcu, aj špecialistu na financie

Počas trvania kurzu mali k dispozícii aj sociálneho poradcu, ktorý ich sprevádzal a motivoval. Súčasťou kurzu bolo aj poradenstvo špecialistu na financie. Vďaka nemu sa študenti dozvedeli, ako ušetriť a investovať, keď budú mať príjem. Zástupcovia rôznych firiem im zasa ukázali možnosti, ktoré majú po skončení štúdia.

 

Starostlivosť po skončení kurzu

Absolvovaním kurzu sa starostlivosť o študentov neskončila. Mladí ľudia môžu rátať aj s pomocou odborného vedúceho kurzu. Ten im bude k dispozícii na konzultáciu počas jedného roka bez nároku na honorár.

 

Krajčírska dielňa v centre TAPA

Krajčírska dielňa funguje v centre TAPA už niekoľko rokov. Šije uniformy hlavne pre školy, objednávky má aj od rôznych firiem. Jej cieľom je pomôcť financovať aktivity centra. To ponúka deťom vzdelávanie a poobedné aktivity, aby strávili čas zmysluplne. V centre TAPA je 133 detí, ktoré podporujú Slováci cez našu nadáciu. Dielňa dostala nové profesionálne šijacie a pletacie stroje, pribudol aj vyšívací stroj. Vďaka nemu dostáva centrum zákazky z celého regiónu, keďže je to jediný vyšívací stroj v okolí. Vzdelávací kurz tak priniesol nové možnosti nielen absolventom, ale aj zákazníkom.

 

Úspechy absolventov

Centrum TAPA má aktuálne 21 strojov, ktoré môžu študenti kedykoľvek využívať. Z absolventov kurzu našlo prácu v blízkom okolí už 7 mladých žien. Štyria si kúpili vlastné stroje (vďaka ochotným darcom) a založili si vlastné podniky.Kurz v krajčírskej dielni priniesol mladým Keňanom nové možnosti uživiť sa. Nájsť si prácu totiž vôbec nie je jednoduché.

 

Vysoká nezamestnanosť

V Keni je takmer každý druhý človek bez práce, a tak šanca mladých zamestnať sa je takmer nereálna. Nevedia sa uživiť a postaviť sa na vlastné nohy. Dievčatá často skončia pri prostitúcii, predčasne otehotnejú, prípadne sa nakazia HIV. Chlapci sa začnú živiť drobnými krádežami a ak na ulici prežijú, zväčša končia vo väzení. Vzdelanie a nové zručnosti prinášajú nádej, že sa tento kruh chudoby preruší.

Nadácia Integra realizovala projekt s podporou SlovakAid.

 

Button: Podporiť vzdelávanie detí a mladých ľudí

 

Mohlo by vás zaujímať

Všade na svete sú mamy

Čítať ďalej

Princípy našej práce dávajú istotu

Čítať ďalej

Napriek zúfalstvu začala opäť tvoriť

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie