K

ríza v Etiópii stále trvá. Pozorne sledujeme situáciu, pričom sme vyhlásili výzvu na pomoc etiópskym utečencom. Tí v strachu o svoj život utekajú do susedného Sudánu, kde sú umiestnení v utečeneckých táboroch. O situácii v Etiópii sme sa porozprávali s Efrajimom, manažérom humanitárnej organizácie Tearfund, ktorá pomáha v krajine už niekoľko rokov.

Ako vyzerá práca Tearfundu v Etiópii?
Pôsobíme tu viac ako 20 rokov. Hlavným poslaním Tearfundu je boj proti chudobe prostredníctvom udržateľného rozvoja, humanitárnej pomoci a riešenia nespravodlivosti a konfliktov. V Etiópii sme založili viac ako 20-tisíc tzv. svojpomocných skupín (nižšie na obrázku), ktoré majú takmer 350-tisíc členov. Ich hlavnou úlohou je vzájomná pomoc a podpora medzi členmi komunity. Tearfund sa ďalej zameriava na zabezpečenie obživy pre obyvateľstvo, na to využívame udržateľné postupy ekologického poľnohospodárstva. Najchudobnejším komunitám pomáhame kopať studne, vďaka čomu majú ľudia prístup k čistej vode.

Do akej miery ovplyvňuje konflikt na severe Etiópie vaše aktivity?
Konflikt ovplyvňuje najmä terénne monitorovacie návštevy v oblastiach Amhara a Afar, kde máme teraz sťažený a nebezpečný prístup. Pred pár dňami bolo na severe Etiópie zavraždených niekoľko humanitárnych pracovníkov, preto musíme byť veľmi opatrní.

Čo ešte spôsobili nepokoje?
Najhoršie je, že konflikt vyvíja tlak na skromné vodné zdroje v oblasti Afar, ktorá je pohraničnou oblasťou vojnovej zóny, kde uteká významný počet ľudí. Región Afar je všeobecne oblasť s nedostatkom vody. Keď sa o vodu musia miestne komunity deliť ešte s tisíckami utečencov z oblasti Tigray, môže to mať pre mnohých fatálne následky. Vody je proste nedostatok. Trh momentálne dobre nefunguje, preto si ju nemožno ani riadne kúpiť. Ďalším problémom je deforestácia a kobylky.

Keď sa o vodu musia miestne komunity deliť ešte s tisíckami utečencov z oblasti Tigray, môže to mať pre mnohých fatálne následky. Vody je proste nedostatok.

Čo robíte pre ľudí postihnutých konfliktom?
Práve sme dokončili rozsiahly plán pomoci pre ľudí v oblasti Tigray a ďalších pohraničných regiónov Afar a Amhara. Plán pomoci je rozdelený do troch etáp – krátkodobá (1-3 mesiace), strednodobá (3 -18 mesiacov) a dlhodobá (18-40 mesiacov). Krátkodobý sa týka riešenia okamžitých potrieb pre záchranu životov vysídlených Tigrayanov v súčasnosti v regióne Amhara a Afar. Tým je potrebné zabezpečiť jedlo, vodu, hygienické zariadenia. Strednodobý a dlhodobý plán sa týka obnovy a zotavenia regiónov po ukončení konfliktu.

Komu konkrétne pomáhate?
Vo väčšine prípadov sú to ženy, deti, staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. V oblasti Amhara a Afar, ktoré hraničia s regiónom Tigray, pomáhame a budeme naďalej pomáhať všetkým vnútorne presídleným osobám, ktoré to budú potrebovať.

Čo by týmto ľuďom najviac pomohlo?
Tam, kde funguje trh a je dostupné jedlo a voda, ľudia potrebujú hotovosť na nákup potravín a ďalších nevyhnutných potrieb. Na iných miestach, ako je napríklad Afar, sa musia ľuďom potraviny prepravovať a distribuovať, lebo tam chýbajú.

Ako vnímate politickú situáciu?
Politická situácia v krajine je silno polarizovaná medzi dvoma stranami. Jedna verí, že krvná línia a kmeň majú byť rozhodujúce pri určovaní všetkých sociálnych a politických vzťahov. Na druhej strane sú tí, ktorí s tým nesúhlasia. Po ukončení bojov medzi centrálnou vládou a Frontom politického oslobodenia Tigray (TPLF) sa ale očakáva upokojenie situácie, v čo silno dúfame.

Kedy sa podľa Vás konflikt skončí?
Je to dnes veľmi ťažké predpokladať, pretože rozdrobené sily TPLF môžu kedykoľvek zaútočiť na civilistov a spôsobiť destabilizáciu regiónu Tigray a zvyšku krajiny. Preto iba Pán Boh vie, kedy sa tento konflikt končí.

Kedy si myslíte, že sa utečenci budú môcť vrátiť domov?
Je ťažké špekulovať o presných dátumoch, utečenci a vysídlenci sa vrátia, akonáhle bude vyhlásená porážka TPLF a obnovený mier a poriadok v oblasti Tigray. Prinajmenšom sa očakáva, že sa tak stane, keď TPLF v nadchádzajúcich mesiacoch už nebude schopná viesť vojnu. Zatiaľ je jasné, že kríza v Etiópii stále trvá.

Kríza v Etiópii stále trvá a ľudia potrebujú pomoc. Vaša podpora im zabezpečí základné potreby ako je jedlo a voda.