Plníme sny afrických detí

Podporte ich tiež!
Dve percentá z dane premeníme na vzdelanie pre chudobné deti v Keni a Etiópii.

Martin Simon

rozvoj vzťahov Nadácie Integra

Zavolajte mi:
+421 901 705 422 

Napíšte mi
martin.simon@integra.sk

Prispieť na činnosť nadácie hneď

Lekárom, letuškou, hercom či speváčkou by chcela byť väčšina detí. Čím ste sa chceli stať vy?

Keď deti premýšľajú o budúcom povolaní, profesiu si vyberajú inak ako dospelí. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa svojich detských snov nedržíme v dospelosti. Na druhej strane, už ako dospelí, máme viac príležitostí napĺňať sny práve deťom.

Plniť detské sny (ne)musí byť jednoduché

Naplnenie detských snov nemusí byť jednoduché. Obzvlášť nie, keď sa narodíte do chudobnej rodiny. Napríklad na etiópskom vidieku, kde je chodenie do školy nemožné pre veľkú časť detí. Hoci o tom snívajú.

Aj takýmto deťom sa v Nadácii Integra usilujeme pomôcť k vzdelaniu. Veríme, že všetky deti by mali mať rovnaké šance na splnenie svojich detských túžob.

Ako ďalej pomáhame

Údaje potrebné na poukázanie 2%

Vo svojom daňovom priznaní stačí v sekcii na poukázanie 2 % vyplniť nasledujúce údaje.

Názov: Nadácia Integra
Sídlo: Dobšinského 14, 811 05 Bratislava
Právna forma: nadácia
IČO: 31747493

Postup na poukázanie 2% z dane Nadácii Integra

Kliknite na kategóriu, ktorá sa vás týka a prečítajte si podrobný postup na poukázanie 2% z dane.

S daňovým priznaním Vám môžeme pomôcť aj v Integra Financial Services. Postup na poukázanie 2% z dane je nasledovný:

1. Firmy (PO) venujú 1% dane, ale môžu pomôcť aj 2% dane. Je to vtedy, keď do termínu podania daňového priznania firma daruje na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5% dane. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2% dane.

Keď sa nás rozhodnete obdarovať, využite tlačivo darovacia zmluva.

2. V časti VI. daňového priznanie pre právnické osoby vyplňte sumu a informácie o organizácii (ak používate naše tlačivá, údaje o organizácii v nich máte vyplnené):

IČO: 31747493
Právna forma: nadácia
Názov: Nadácia Integra
Sídlo: Dobšinského 14, 811 05 Bratislava

3. V časti VI. zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov aby Váš dar pre nás nezostal anonymný.

4. Podajte daňové priznanie. Posledný termín na podanie je 31.3.2021 v prípade, že ste neoznámili odklad.

5. Povedzte o možnosti darovať 2% aj vašim známym či obchodným partnerom.

V prípade potreby sa nám ozvite, radi vám pomôžeme. Podrobný postup na poukázanie percent z dane nájdete aj na stránke rozhodni.sk.

Ďakujeme za splnené sny detí.

S daňovým priznaním Vám môžeme pomôcť aj v Integra Financial Services. Postup na poukázanie 2% z dane je nasledovný:

1. Súčasťou daňového priznania je aj vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Ak ste odpracovali ako dobrovoľník v ľubovoľnej organizácii minimálne 40 hodín za minulý rok, môžete darovať až 3%. V prípade, že ste boli našim dobrovoľníkom, pre potvrdenie nás kontaktujte.

2. Keď si daňové priznanie podávate samy, stiahnite si príslušné tlačivá:
daňové priznanie typu A
potvrdenie o podaní priznania typu A

alebo

daňové priznanie typu B
potvrdenie o podaní priznania typu B

3. V príslušnej časti daňového priznania vyplníte sumu a informácie (ak používate naše tlačivá, údaje o organizácii v nich máte vyplnené):

IČO: 31747493
Právna forma: nadácia
Názov: Nadácia Integra
Sídlo: Dobšinského 14, 811 05 Bratislava

4. Zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov aby pre nás Váš dar neostal anonymný.

5. Podajte daňové priznanie. Posledný termín na jeho podanie je 31.3.2021, ak ste neoznámili daňovému úradu predĺženie termínu.

6. Povedzte o možnosti darovať 2% aj vašim blízkym.

V prípade potreby sa nám ozvite, radi vám pomôžeme. Podrobný postup na poukázanie percent z dane nájdete aj na stránke rozhodni.sk.

Ďakujeme za splnené sny detí.

1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Požiadajte ho, aby vám vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z potvrdenia si vypočítate 2%. Ak ste odpracovali ako dobrovoľník v ľubovoľnej organizácii minimálne 40 hodín za minulý rok, môžete darovať 3%. Ak ste boli našim dobrovoľníkom, pre potvrdenie nás kontaktujte.

3. Stiahnite a vyplňte si formulár vyhlásenie o poukázaní dane.

4. Vo vyhlásení zaškrtnite súhlas so zaslaním kontaktných údajov aby Váš dar pre nás neostal anonymný.

5. Tlačivá (potvrdenie, vyhlásenie, prípadne potvrdenie o dobrovoľníctve) doručte na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska do 30. 4. 2021.

6. Povedzte o možnosti darovať 2% aj vašim blízkym.

V prípade potreby sa nám ozvite, radi vám pomôžeme. Podrobný postup na poukázanie percent z dane nájdete aj na stránke rozhodni.sk.

Ďakujeme za splnené sny detí.

Príbehy z terénu

Spoznávame životy ľudí, ktorým pomáha naša práca. Často sú plné bolesti, smútku, ale aj vďačnosti a nádeje. Prečítajte si niektoré z nich.

Prispejte ľuďom v núdzi ešte dnes