Darovať 2%

Podpora od ľudí ako ste vy nám pomáha zmierňovať následky porušeného sveta.
V Afrike dávame deťom vzdelanie a ľuďom dôstojnú prácu. Zabezpečujeme humanitárnu pomoc
pri prírodných katastrofách a vojnových konfliktoch.

Martin Simon

rozvoj vzťahov Nadácie Integra

Zavolajte mi:
+421 901 705 422 

Napíšte mi
martin.simon@integra.sk

Prispieť na činnosť nadácie hneď

Komu sme zmenili život

Mladému Noelovi z Kene, ktorý sa dostal z ulice do bezpečia detského domova a dnes
úspešne študuje na strednej škole.

Mayahaovi a Jaklinovi, ktorí prežili vďaka potravinovej a materiálnej pomoci
vo vojnou zničenom Iraku.

Arnanovi z Etiópie, ktorý sa zapojil do fairtrade systému, čím získal stabilnú prácu,
príjem a dôstojný život pre celú rodinu.

Ako ďalej pomáhame

  • Viac ako tisícke afrických detí umožňujeme chodiť do školy, dostávať denne teplé jedlo, v prípade potreby mať strechu nad hlavou a zdravotnú starostlivosť.
  • Hladujúcim obetiam vojny v Jemene, kde najmenej 14,1 milióna ľudí má nedostatok potravín a podvýživou trpí viac ako milión detí, zabezpečujeme výživu a zdravotnú starostlivosť.
  • Tisíckam afrických farmárov ponúkame prácu a spravodlivú odmenu, vďaka čomu sa môžu dôstojne postarať o seba a svoje rodiny.

Ako darovať 2% z dane Nadácii Integra

S daňovým priznaním Vám môžeme pomôcť aj v Integra Financial Services. Postup na poukázanie 2% z dane je nasledovný:

1. Firmy (PO) venujú 1% dane, ale môžu pomôcť aj 2% dane. Je to vtedy, keď do termínu podania daňového priznania firma daruje na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5% dane. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2% dane.

Keď sa nás rozhodnete obdarovať, využite tlačivo darovacia zmluva.

2. V časti IV. daňového priznania (tlačivoDPPO) vyplňte:

IČO: 31747493
Právna forma: nadácia
Názov: Nadácia Integra
Sídlo: Dobšinského 14, 811 05 Bratislava

3. Zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov aby Váš dar pre nás nezostal anonymný.

4. Podajte daňové priznanie. Posledný termín na podanie je 31.3.2019 v prípade, že ste neoznámili odklad.

5. Povedzte o možnosti darovať 2% aj vašim známym či obchodným partnerom.

V prípade potreby sa nám ozvite, radi vám pomôžeme. Podrobný postup na poukázanie percent z dane nájdete aj na stránke rozhodni.sk.

Ďakujeme.

S daňovým priznaním Vám môžeme pomôcť aj v Integra Financial Services. Postup na poukázanie 2% z dane je nasledovný:

1. Súčasťou daňového priznania je aj vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Ak ste odpracovali ako dobrovoľník v ľubovoľnej organizácii minimálne 40 hodín za minulý rok, môžete darovať až 3%. V prípade, že ste boli našim dobrovoľníkom, pre potvrdenie nás kontaktujte.

2. Keď si daňové priznanie podávate samy, stiahnite si príslušné tlačivo. DPFOA (daňové priznanie typu A) alebo DPFOB (daňové priznanie typu B)

3. V časti VIII. daňového priznania vyplníte sumu:

IČO: 31747493
Právna forma: nadácia
Názov: Nadácia Integra
Sídlo: Dobšinského 14, 811 05 Bratislava

4. Zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov aby pre nás Váš dar neostal anonymný.

5. Podajte daňové priznanie. Posledný termín na jeho podanie je 31.3.2019, ak ste neoznámili daňovému úradu predĺženie termínu.

6. Povedzte o možnosti darovať 2% aj vašim blízkym.

V prípade potreby sa nám ozvite, radi vám pomôžeme. Podrobný postup na poukázanie percent z dane nájdete aj na stránke rozhodni.sk.

Ďakujeme

1. Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Požiadajte ho, aby vám vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z potvrdenia si vypočítate 2%. Ak ste odpracovali ako dobrovoľník v ľubovoľnej organizácii minimálne 40 hodín za minulý rok, môžete darovať 3%. Ak ste boli našim dobrovoľníkom, pre potvrdenie nás kontaktujte.

3. Stiahnite a vyplňte si formulár vyhlásenie o poukázaní dane.

4. Vo vyhlásení zaškrtnite súhlas so zaslaním kontaktných údajov aby Váš dar pre nás neostal anonymný.

5. Tlačivá (potvrdenie, vyhlásenie, prípadne potvrdenie o dobrovoľníctve) doručte na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska do 30. 4. 2019.

6. Povedzte o možnosti darovať 2% aj vašim blízkym.

V prípade potreby sa nám ozvite, radi vám pomôžeme. Podrobný postup na poukázanie percent z dane nájdete aj na stránke rozhodni.sk.

Ďakujeme.

Príbehy z terénu

Spoznávame životy ľudí, ktorým pomáha naša práca. Často sú plné bolesti, smútku, ale aj vďačnosti a nádeje. Prečítajte si niektoré z nich.

Prispejte ľuďom v núdzi ešte dnes