Blog

Klíma a sadenie stromov

Diskusia s klimatológom J. Pechom

Srdečne Vás pozývame na podujatie s názvom „Zmierňujeme následky porušenej planéty“. Naša online diskusia s klimatológom Jozefom Pechom bude vysielaná naživo na Facebookovej stránke Nadácie Integra v utorok 23.6.2020 od 14:00 hod. a bude trvať približne jednu hodinu.

 

Cieľom podujatia je hľadať odpovede na otázky:
  • Ako je dnes porušená naša planéta?
  • Aké sú prejavy zmeny klímy?
  • Čo nám hrozí ak nezačneme okamžite konať?
  • Ako môžeme prispieť k zmierneniu následkov?
  • Čo je to agrolesníctvo?
  • Môžu ísť zelené opatrenia ruka v ruke so zlepšovaním životnej úrovne ľudí v rozvojových krajinách?
Diskutovať budú:  

S našim čestným hosťom, klimatológom Jozefom Pechom zo SHMÚ (Slovenský hydrometeorologický ústav), sa budú rozprávať

Diskusiu bude moderovať Lucia Virostková.

Podujatie organizujeme aj vďaka podpore z Nadačného fondu PricewaterhouseCoopers v Nadácii Pontis.

Profil hosťa 

Mgr. Jozef Pecho vyštudoval odbor fyzickej geografie a geoekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, v rámci ktorého sa špecializoval na meteorológiu a klimatológiu. V rokoch 2005 – 2011 pôsobil a od roku 2016 znovu pôsobí ako klimatológ na Odbore klimatologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. V rokoch 2011 – 2016 pracoval ako odborný pracovník na Ústave fyziky atmosféry Akadémie vied ČR. V súčasnosti sa uchádza o ašpirantúru (PhD) na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave) s témou „Dynamický downscaling ERA-Interim údajov pre územie Slovenska (využitím regionálneho klimatického modelu ALADIN).Vo vedeckej oblasti sa zaoberá štatistickým modelovaním extrémnych zrážok (a extrémov počasia všeobecne), výskumom premenlivosti klímy a klimatickej zmeny, ako aj hodnotením jej regionálnych dopadov, predovšetkým na území Slovenska. V poslednej dobe veľkú pozornosť venuje problematike modelovania klímy využívaním globálnych a regionálnych klimatických modelov. Širší priestor tiež venuje popularizácii meteorológie a klimatológie.Online diskusia s klimatológom Jozefom Pechom bude vysielaná naživo cez Facebookovú stránku Nadácie Integra v utorok 23.6.2020 o 14:00 hod. Tešíme sa na vašu účasť!Prečítajte si viac o našom projekte Milión stromov pre Afriku: integra.sk/co-robime/sadime-stromy

#StromyPreAfriku

Pridajte sa k nám! Zmierniť následky porušenej planéty môžete darovaním stromu  cez našu webstránku. Za každých 5 EUR vysadíme jeden strom.

Mohlo by vás zaujímať

Napriek zúfalstvu začala opäť tvoriť

Čítať ďalej

Na férovej africkej vlne

Čítať ďalej

Naša pomoc na Ukrajine na TV JOJ24

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie