Blog

Klíma a sadenie stromov

Diskusia s klimatológom J. Pechom

Srdečne Vás pozývame na podujatie s názvom „Zmierňujeme následky porušenej planéty“. Naša online diskusia s klimatológom Jozefom Pechom bude vysielaná naživo na Facebookovej stránke Nadácie Integra v utorok 23.6.2020 od 14:00 hod. a bude trvať približne jednu hodinu.

 

Cieľom podujatia je hľadať odpovede na otázky:
  • Ako je dnes porušená naša planéta?
  • Aké sú prejavy zmeny klímy?
  • Čo nám hrozí ak nezačneme okamžite konať?
  • Ako môžeme prispieť k zmierneniu následkov?
  • Čo je to agrolesníctvo?
  • Môžu ísť zelené opatrenia ruka v ruke so zlepšovaním životnej úrovne ľudí v rozvojových krajinách?
Diskutovať budú:  

S našim čestným hosťom, klimatológom Jozefom Pechom zo SHMÚ (Slovenský hydrometeorologický ústav), sa budú rozprávať

Diskusiu bude moderovať Lucia Virostková.

Podujatie organizujeme aj vďaka podpore z Nadačného fondu PricewaterhouseCoopers v Nadácii Pontis.

Profil hosťa 

Mgr. Jozef Pecho vyštudoval odbor fyzickej geografie a geoekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, v rámci ktorého sa špecializoval na meteorológiu a klimatológiu. V rokoch 2005 – 2011 pôsobil a od roku 2016 znovu pôsobí ako klimatológ na Odbore klimatologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. V rokoch 2011 – 2016 pracoval ako odborný pracovník na Ústave fyziky atmosféry Akadémie vied ČR. V súčasnosti sa uchádza o ašpirantúru (PhD) na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave) s témou „Dynamický downscaling ERA-Interim údajov pre územie Slovenska (využitím regionálneho klimatického modelu ALADIN).Vo vedeckej oblasti sa zaoberá štatistickým modelovaním extrémnych zrážok (a extrémov počasia všeobecne), výskumom premenlivosti klímy a klimatickej zmeny, ako aj hodnotením jej regionálnych dopadov, predovšetkým na území Slovenska. V poslednej dobe veľkú pozornosť venuje problematike modelovania klímy využívaním globálnych a regionálnych klimatických modelov. Širší priestor tiež venuje popularizácii meteorológie a klimatológie.Online diskusia s klimatológom Jozefom Pechom bude vysielaná naživo cez Facebookovú stránku Nadácie Integra v utorok 23.6.2020 o 14:00 hod. Tešíme sa na vašu účasť!Prečítajte si viac o našom projekte Milión stromov pre Afriku: integra.sk/co-robime/sadime-stromy

#StromyPreAfriku

Pridajte sa k nám! Zmierniť následky porušenej planéty môžete darovaním stromu  cez našu webstránku. Za každých 5 EUR vysadíme jeden strom.

Mohlo by vás zaujímať

Zabudnuté krízy: Prečo ich prehliadame

Čítať ďalej

We are looking for Compliance and MEAL Manager

Čítať ďalej

Dvojičky v Etiópii chodia do školy

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie