S

rdečne vás pozývame na podujatie „Zmena klímy: Hrozí nám, že sa bez stromov upečieme?“. Naša online diskusia s klimatológom Alexandrom Ačom bude vysielaná naživo na Facebookovej stránke Nadácie Integra vo štvrtok 8.7.2021 od 13:30 hod.

Hosťami online diskusie budú:

  • Alexander Ač – vedec, klimatológ a ekológ,
  • Andrej Kovarík – ekológ, splnomocnenec primátora hlavného mesta SR pre životné prostredie a zeleň,
  • Allan Bussard – hostiteľ a riaditeľ Nadácie Integra.

Moderátorkou diskusie bude Daniela Piršelová, zakladateľka Climate Conference Slovakia.

Venovať sa budeme najmä:

  • globálnemu otepľovaniu a dezertifikácii (rozširovaniu púšte vplyvom ľudskej činnosti);
  • konkrétnym dopadom zmeny klímy na život obyvateľov hlavného mesta Slovenska, téme ”bez stromov v meste” a iniciatíve bratislavského magistrátu 10 000 stromov;
  • následkom klimatickej krízy v krajinách globálneho Juhu, téme “bez stromov pri rovníku” a projektu Milión stromov pre Afriku.
Klimatolog Alexander Ac

Profil hlavného hosťa 

Mgr. Alexander Ač, Ph.D. vyštudoval odbor Environmentálna ekológia na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Doktorát obhájil v roku 2011 na Juhočeskej univerzite v Českých Budějoviciach a Ústave výskumu globálnej zmeny AV ČR, kde naďalej pracuje. Hosťoval na univerzitách v Antverpách a vo Freiburgu. Od roku 2013 je členom českého Vedeckého klimatického fóra a od roku 2014 predsedom Národného komitétu Medzinárodného programu geosféra-biosféra. Jeho odborným zameraním je najmä ekologická fyziológia rastlín a globálna zmena klímy.

Vzdelávací program „EKO, nie EGO“

Online diskusia s klimatológom je súčasťou nášho vzdelávacieho programu „EKO, nie EGO“, v rámci ktorého sa snažíme poukázať na globálne rozmery klimatickej krízy a zároveň predstavovať jedno z efektívnych riešení mitigácie aj adaptácie, ktorým je udržateľná výsadba stromov. Podujatie organizujeme vďaka podpore z Nadačného fondu PricewaterhouseCoopers v Nadácii Pontis a SlovakAid (projekt SAMRS/2020/RV/1/10).

Online diskusiu budete môcť sledovať cez Facebookovú stránku Nadácie Integra prostredníctvom platformy ZOOM dňa 8.7.2021 od 13.30 hodiny s trvaním približne 60 minút. Tešíme sa na vašu účasť!

Prečítajte si viac o našom projekte Milión stromov pre Afriku: integra.sk/co-robime/sadime-stromy

#StromyPreAfriku

Pridajte sa k nám! Zmierniť následky zmeny klímy môžete darovaním stromu  cez našu webstránku. Za každých 5 EUR vysadíme jeden strom.