Blog

Podpora detí

Deti z Prešova poslali dar do Afriky

D

eti zo súkromnej základnej školy na Bernolákovej ulici v Prešove poslali svojim vrstovníkom v Afrike nezvyčajný darček. Krásny plagát s africkým námetom, na výrobe ktorého sa podieľali všetci žiaci školy. Neverili sme vlastným očiam, koľko práce a kreativity odzrkadľoval. Plagát smeroval do Kene, do školy Sv. Anny. Deti ho pripravili pre deti. A k tomu pridali peniaze, ktoré získali predajom vlastných výrobkov na školskej burze. Prečo to spravili, hovorí riaditeľka školy Alžbeta Balúnová:
„Deťom častokrát rozprávame o vymoženostiach a podmienkach ich života. O zázemí, ktoré majú vo svojich rodinách. Hovoríme aj o existencii detí, ktorým toto chýba. Rozprávame im o živote týchto detí, o nutnej podpore pre ne, o možnostiach ich vzdelávania, o potrebe pomoci a základných potrebách pre ich vzdelávanie.“

„dozvedeli sa mnoho o živote ľudí v Afrike, spolupatričnosti, pomoci slabším. Naučili sa podeliť nielen o hmotné veci, ale aj o radosti z morálnej podpory“

Pani riaditeľka hľadala možnosti, ako priamo pomôcť deťom v Afrike a našla našu nadáciu. Už druhý rok tak škola robila zbierku pre africké deti a pripravila aktivity, ktoré ich zoznámili so životom chudobných vrstovníkov. Hoci zbierku robili pred Veľkou nocou, jej posolstvo je stále aktuálne.
„Vtedy sme rozoberali témy obetovať sa, vzdať sa niečoho obľúbeného pre druhého, rozdeliť sa, pomôcť, pochopiť, podporiť,… a vytvoriť niečo z lásky. Na hodinách v škole , ale aj popoludní v školskom klube žiaci vytvárali rôzne práce, aby ich mohli predať na školskej burze. Výťažok sme chceli poslať do školy sv. Anny v Keni. Chceli sme podporiť pomoc kresťanov deťom v zahraničí.“, vysvetlila riaditeľka Bálintová. Na burzu si deti priniesli ušetrené peniaze, za ktoré nakupovali od kamarátov a predávali svoje výrobky. Darilo sa im veľmi dobre, minuli všetky peniažky a predali takmer všetko. Tak si učitelia overili aj ich finančnú gramotnosť. Burza vyniesla takmer 80 eur, ktorými podporila vidiecku školu sv. Anny. K tomu vytvorili spoločnými silami plagát.„Na chvíľu sme ho umiestnili na nástenku školy, aby sa rodičia dozvedeli viac o tejto aktivite. Práca deťom trvala skoro dva týždne. Naši žiaci sa aj týmto spôsobom dozvedeli mnoho o živote ľudí v Afrike, o spolupatričnosti, pomoci slabším. Naučili sa podeliť nielen o hmotné veci, ale aj o radosti z morálnej podpory“, povedala riaditeľka Balúnová.

 

Vďaka Vám vytvárame deťom v Afrike príležitosť na zmenu. 

Mohlo by vás zaujímať

Napriek traumám majú opäť chuť žiť

Čítať ďalej

Pomohli sme zlepšiť duševné zdravie detí

Čítať ďalej

Venujte deťom darček

Čítať ďalej

Chcem dostávať
aktuálne informácie