Podpora detí

Chudobné africké deti majú nádej na lepšiu budúcnosť. Vzdelávaním získavajú vedomosti, zručnosti,
čo im neskôr pomôže nájsť si prácu, postarať sa o seba aj o svoje rodiny. 

Lucia Pagáčová

projektová koordinátorka programu
Podpora detí

Telefonický kontakt:
+421911727335

Email:
lucia.pagacova@integra.sk

Chudobná Keňa a Etiópia čelia mnohým výzvam. Jednou z nich je prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Vzdelanie je pritom v Afrike kľúčové, pomáha dostať sa z bludného kruhu chudoby. Vzdelaní ľudia s potrebnými zručnosťami si ľahšie nájdu prácu, vedia sa postarať sami o seba aj pomôcť svojej rodine.

 

Ako pomáhame?

Prostredníctvom Programu vzdelávania
spájame chudobné africké deti a pravidelných darcov, ktorí podporujú konkrétne dieťa pri vzdelávaní sumou 25€ mesačne. Peniaze sa použijú na:

  • úhradu školného,
  • úhradu školských pomôcok, uniformy,
  • zabezpečenie jedného teplého jedla za deň,
  • čiastočné pokrytie nákladov na bývanie, ak dieťa žije v detskom domove alebo býva na internáte,
  • zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

Po kliknutí na tlačidlo „Podporovať dieťa“ budete presmerovaný na registračný formulár na stránke malaika.sk. Po jeho vyplnení sa Vám ozveme a budete môcť začať s podporou dieťaťa.

Podporovať dieťa sumou 25 € mesačne

 

Prostredníctvom finančného daru
ktorý nejde v prospech konkrétneho dieťaťa, ale z takto získaných peňazí sa uhrádzajú neočakávané  výdavky ako sú:

  • drobné opravy školy, triedy, detského domova,
  • rekonštrukcia sociálnych zariadení,
  • nákup pomôcok pre triedu,
  • dioptrické okuliare pre deti,
  • doučovateľ pre deti.

Keď kliknete na tlačidlo prispieť, do darcovského formulára môžete vpísať konkrétnu čiastku a môžete sa tiež rozhodnúť, či chcete deťom na vzdelávanie prispieť jednorazovo, alebo pravidelne každý mesiac.

Prispieť na vzdelávanie jednorazovo

 

Čo sa nám podarilo?

 

Na čo sa môžete tešiť

Podporovatelia vzdelávania detí majú možnosť zapojiť sa do korešpodencie. Niekoľko krát ročne si vymenia list so „svojím“ dieťaťom. Situáciu v projektoch s deťmi priebežne monitorujeme a o aktuálnom dianí informujeme na našej stránke na facebooku, alebo vo videách na youtube.

 

Prečítajte si viac o pomoci deťom

Na našom blogu môžete nájsť rôzne aktuality ktoré súvisia s podporou vzdelávania detí v Afrike. Nájdete tam príbehy podporených detí, informácie o projektoch ale aj rozhovory s podporovateľmi. Viac v blogu.

Porážame chudobu, vyhrávame nad samotou a cez vzdelanie napĺňame sny detí. Vďaka vám.

Príbehy z terénu

„Volám sa Iris. Som z rodiny so šiestimi deťmi a ja som piata v poradí“, začína rozprávať svoj príbeh stredoškoláčka, bývalá žiačka školy Sv. Anny v Keni, neďaleko Nairobi.

Prispejte ľuďom v núdzi ešte dnes