Podpora detí

Chudobné africké deti majú nádej na lepšiu budúcnosť. Vzdelávaním získavajú vedomosti, zručnosti,
čo im neskôr pomôže nájsť si prácu, postarať sa o seba aj o svoje rodiny. 

Ivana Čorbová

projektová koordinátorka Malaika.sk

Telefonický kontakt:
+421 918 949 884

Email:
ivana.corbova@integra.sk

Chudobná Keňa a Etiópia čelia mnohým výzvam. Jednou z nich je prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Vzdelanie je pritom v Afrike kľúčové, pomáha dostať sa z bludného kruhu chudoby. Vzdelaní ľudia s potrebnými zručnosťami si ľahšie nájdu prácu, vedia sa postarať sami o seba aj pomôcť svojej rodine.

Podporovať dieťa a otvárať mu dvere ku krajšej budúcnosti

 

Ako pomáhame?

Cez sponzorský program Malaika – pomoc deťom v Afrike 
spájame deti a pravidelných darcov, ktorí podporujú konkrétne dieťa pri vzdelávaní. Peniaze sa použijú na:

  • úhradu školného,
  • úhradu školských pomôcok, uniformy,
  • zabezpečenie jedného teplého jedla za deň,
  • čiastočné pokrytie nákladov na bývanie, ak dieťa žije v detskom domove alebo býva na internáte,
  • zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.
Podporovať dieťa sumou 25 € mesačne

 

Použitím jednorazového finančného daru od darcu.
Z peňazí sa uhrádzajú neočakávané  výdavky ako sú:

  • drobné opravy školy, triedy, detského domova,
  • rekonštrukcia sociálnych zariadení,
  • nákup pomôcok pre triedu,
  • dioptrické okuliare pre deti,
  • doučovateľ pre deti.
Prispieť na vzdelávanie jednorazovo

Príbehy z terénu

„Volám sa Iris. Som z rodiny so šiestimi deťmi a ja som piata v poradí“, začína rozprávať svoj príbeh stredoškoláčka, bývalá žiačka školy Sv. Anny v Keni, neďaleko Nairobi.

Prispejte ľuďom v núdzi ešte dnes