Hlad v Afrike

Nedostatok vody, úrody, stúpajúce ceny potravín, narastajúci hlad.
Až 49 miliónov ľudí môže trpieť dôsledkami sucha, ktoré zasiahlo africký kontinent.

Bohuslava Bánová

koordinátorka
humanitárnej pomoci

Telefonický kontakt:
+421 02 5720 3510

Email: 
bohuslava.banova@integra.sk

Prispieť na projekt

Afrika trpí obrovským suchom kvôli fenoménu El Niňo, ktorý spôsobuje nadmerné otepľovanie Tichého oceána. Dôsledkom je extrémne počasie ako dlhé suchá a prívalové dažde. Postihnuté sú najmä štáty východnej Afriky, ako je Etiópia, Keňa a Somálsko.

V týchto krajinách je najhoršie sucho za posledných 30 rokov. Drobní farmári majú problém uživiť svoje rodiny. Nedostatok úrody zdvíha ceny potravín a narastá počet tých, ktorí si ich nemôžu kúpiť. Sucho prehlbuje podvýživu obyvateľstva, lebo kvôli nepriaznivým podmienkam nemožno pestovať takmer žiadne plodiny. Len v Keni stúpol počet ľudí, ktorí trpia hladom, z 1,3 milióna v auguste 2016 na 2,7 miliónov vo februári 2017. V krajine je podvyživených vyše 350-tisíc detí, tehotných a dojčiacich žien.

Na každom kroku chýba voda. Ľudia za ňou putujú dlhé hodiny, niekedy prejdú aj viac ako 20 km.Sucho spôsobilo aj vymieranie dobytka, ktorý je hlavným zdrojom obživy. Mnohé rodiny pristúpili k radikálnym riešeniam. Aby situáciu zvládli, delia sa o jedlo so svojimi zvieratami. Mnohí hľadajú iné pracovné príležitosti mimo poľnohospodárstva, predávajú svoj majetok vrátane zvierat, len aby si zabezpečili jedlo.

Spolu s rastúcou biedou nastáva aj ďalší problém. Deti nenastupujú do školy, lebo rodičia si nemôžu dovoliť pokryť náklady spojené so vzdelaním.
Predpokladá sa, že farmári sa v dôsledku sucha začnú sťahovať a budú hľadať vodu pre zvieratá. Nielen vo svojej krajine, ale aj za jej hranicami. Ľudia budú utekať pred hladom a hľadať útočisko vo vyspelejších štátoch.

 

Prečo dokážeme byť v pomoci efektívni

Sme členom medzinárodnej Aliancie Integral, ktorá sa zapája do humanitárnych aktivít na celom svete. Týmto spôsobom pracuje 23 členov zo 14-tich krajín na 85-tich miestach sveta. Vďaka koordinácii a znalostiam situácie v danej krajine je táto pomoc rýchla a účinná. 

Pomoc v týchto oblastiach zabezpečujeme s našimi partnermi:

Ako spolu s partnermi a vďaka Vám pomáhame

Potravinová pomoc
Rozdali sme potraviny viac ako 400-tisíc ľuďom v regiónoch Amhara a Oromia v Etiópii.
Zabezpečili sme jedlo pre podvyživené deti predškolského veku v škôlkach a zdravotníckych zariadeniach v oblasti Turkana v Keni, ktorá je jednou z najchudobnejších oblastí krajiny.

Voda a hygiena
Budujeme a opravujeme studne a vodné zdroje, čím zabezpečujeme prístup ľudí a zvierat k vode. Pomáhame tak komunitám pri osvojovaní si hygienických návykov.
Dodávame zásobníky vody zdravotným strediskám, ktoré sa nachádzajú v oblastiach vážne postihnutých suchom.

Pomoc poľnohospodárom
Mapujeme potreby chovateľov zvierat v 7900 domácnostiach, distribuujeme krmivo pre hospodárske zvieratá. V 2000 domácnostiach sme doplnili stavy hospodárskych zvierat.  Distribuujeme poľnohospodárske semená. Našu pomoc už dostalo takmer 75-tisíc ohrozených domácností v etiópskch regiónoch Amhara a Oromia.

 

Prispieť a zmierniť hlad ľudí v Afrike

Prinášať nádej ľuďom v kríze, môžeme len vďaka Vám.

Príbehy z terénu

Spoznávame životy ľudí, ktorým pomáha naša práca. Často sú plné bolesti, smútku, ale aj vďačnosti a nádeje. Prečítajte si niektoré z nich.

Prispejte ľuďom v núdzi ešte dnes