Z

ačiatkom nového roka sa v nadácii zamýšľame, čo nám prinesie. Aj teraz sme si položili otázku – čo nás čaká v roku 2021? Presnú odpoveď nemáme. Je však zjavné, že traja veľkí nepriatelia a dôsledky ich pôsobenia zostávajú s nami naďalej. COVID-19, klimatická kríza a chudoba nám ukazujú, že rok 2021 bude pre nás aj našich humanitárnych partnerov rušným rokom. Sme si vedomí, že žiadnej kríze nedokážeme čeliť úplne. Napriek tomu sme v Nadácii Integra rozhodnutí prinášať riešenia a poskytovať pomoc, ktorá bude zmierňovať následky porušeného sveta.

1. COVID – 19
Obrovskou nádejou pre nás je vidieť začiatky očkovania proti koronavírusu. Veľkou úlohou sa stane dodávanie vakcín do krajín tretieho sveta. Na chudobné miesta, do komunít, ktoré ich rovnako ako my, veľmi potrebujú. Dodávaním myslíme logistickú koordináciu, ktorá by mala ísť „ruka v ruke” s osvetovou činnosťou o dôležitosti a benefitoch očkovania. Kým sa tak stane, sme s našimi zahraničnými humanitárnymi partnermi pripravení pokračovať v aktivitách, ktoré pomôžu ľuďom v týchto krajinách lepšie zvládať následky pandémie.

2. KLIMATICKÁ KRÍZA
Predpokladáme, že o klimatickej kríze budeme počúvať stále viac. Veď už dlho a nenápadne ovplyvňuje aj naše životy. Spomeňte si napríklad na vyschnuté studne v Radošovciach, zákazy napúšťania bazénov na Záhorí, Orave a Kysuciach alebo na stále rozšírenejšie povodne.

Najviac trpia najchudobnejší
Oveľa radikálnejšie sa klimatické zmeny dotýkajú najchudobnejších ľudí.  Príkladom môže byť tzv. Africký roh (územie východnej Afriky). Vyčerpávajúce suchá striedajú obrovské dažde a ničia úrodu, na ktorú je táto oblasť odkázaná. Ak sa aj niečo podarí zachrániť, dorazia húfy koníkov, ktoré zničia všetko, čo im stojí v ceste.

Zmierňujeme dopad klimatických zmien
Preto chceme aj naďalej zmierňovať dopad klimatických zmien. V Keni aj Etiópii budeme pokračovať výsadbou stromov a naplníme náš záväzok – vysadiť milión stromov, ktoré pomôžu nielen našej planéte, ale aj prinesú prácu a obživu chudobným farmárom. Na Slovensku budeme vzdelávať deti aj mladých ľudí a prinesieme nástroj, ktorým si budete môcť odmerať vlastnú uhlíkovú stopu.

Odhaduje sa, že v roku 2021 budeme čeliť jednej z najväčších hladových kríz našej doby.

3. CHUDOBA
Odhaduje sa, že v roku 2021 budeme čeliť jednej z najväčších hladových kríz našej doby. Asi 270 miliónov ľudí je na pokraji hladu najmä kvôli konfliktom, klimatickým zmenám a COVIDu-19. Pokiaľ ide o službu postihnutým komunitám, chceme v pomoci pokračovať tam, kde pomáhame aj dnes. Najmä na miestach ako Jemen, kde občianska vojna vyvolala najväčšiu humanitárnu krízu na svete. Podľa odhadov je v krajine 15,9 miliónov hladujúcich ľudí, od hladu a na choroby tam zomrelo od začiatku konfliktu približne 85-tisíc detí vo veku do päť rokov. Pomáhať ostávame aj v Južnom Sudáne, kde sa podieľame na zabezpečení zdravotnej starostlivosti. A tiež etiópskym utečencom, ktorí utiekli zo svojich domovov po násilných konfliktoch na sklonku minulého roka.

Chudoba a vzdelanie
Medzi najefektívnejšie činnosti v rámci boja s chudobou patrí vzdelávanie a pomoc deťom. V tejto oblasti máme veľmi silnú skúsenosť, spolupracujeme so školami v Keni a Etiópii a kenským detským domovom. Vďaka dlhodobým a funkčným lokálnym partnerstvám máme už krásne výsledky a úspešné príbehy množstva detí.

Pomoc farmárom
Naďalej chceme pokračovať s aktivitami pre malých afrických farmárov, ktoré im pomôžu získať prácu za férových podmienok. Dlhodobé zmluvy a spravodlivá mzda im zvýši životnú úroveň a pomôže celej rodine. Okrem podpory výsadby stromov chceme podporovať aj včelárstvo v Etiópii.

Ešte viac pre deti
V tomto roku sa ešte viac zameriame na kvalitu a efektivitu našej činnosti. Chceme sa prispôsobiť medzinárodným humanitárnym štandardom kvality (Core Humanitarian Standard) a dostať sa tak na úroveň veľkých organizácií, ktoré sa zameriavajú na podporu detí. Prinesie nám to lepšiu komunikáciu s našimi partnermi v Keni a Etiópii, ešte vyššiu bezpečnosť pre deti, kvalitu monitoringu a efektívnejšie financovanie projektov. Stále máme ambície získať ďalších podporovateľov, ktorí budú môcť poslať ďalšie deti do školy. Chceme tiež podporiť výstavbu detského domova Praise Gate v Keni, kde všetkých 40 detí podporujú Slováci.

Pomôžte nám zrealizovať veľké plány
V predchádzajúcich riadkoch sme Vám predstavili, čo nás čaká v roku 2021. Pomáhajte s nami zachraňovať životy ľudí a robiť tento svet lepším. Každý jeden dar a pravidelná podpora k tomu prispievajú. Ďakujeme.