P

rogram podpory vzdelávania detí v etiópskom meste Ambo sme spustili v spolupráci s naším dlhoročným partnerom Centrom Bishoftu v septembri 2020. Do programu sme prijali prvých 50 prváčikov, pre ktorých hľadáme podporovateľov. Program funguje aj v spolupráci s miestnym kresťanským zborom, ktorý sa venuje deťom a núdznym ľuďom v tomto meste.

Hlavným problémom je bieda
Ambo sa nachádza 125 km západne od hlavného mesta Addis Abeba. Hlavným problémom väčšiny ľudí v tomto meste je chudoba. V porovnaní s ostatnými etiópskymi mestami je miera chudoby v Ambo vyššia kvôli nezáujmu a zlej politike zo strany štátu. Rodiny z okolia mesta Ambo žijú zväčša v 1 až 2 izbových chatrčiach postavených z vlnitého plechu alebo hliny. Mnohé z nich sú bez prístupu k vode či elektrine. Členovia rodiny musia putovať niekoľko kilometrov, aby domov priniesli vodu.

Život závisí od úrody
Obyvateľstvo v tejto oblasti je úplne závislé na poľnohospodárstve a ich obživa závisí od každoročnej úrody. Väčšina ľudí nemá stabilné zamestnanie. Musia tak hľadať rôzne príležitostné práce ako predaj rozličného tovaru, práca na stavbách, predaj poľnohospodárskych produktov a rôzne príležitostné brigády. Za tieto práce však dostanú len minimum peňazí, preto majú problém zabezpečiť pre svoje rodiny dostatok jedla a zaplatiť nájom za bývanie.

Deti, ktoré sme prijali do nášho programu, patria k najchudobnejším v meste a bez pomoci by mnohé z nich vôbec nemohli chodiť do školy.

Chudoba bráni vzdelaniu
Deti, ktoré sme prijali do nášho programu, patria k najchudobnejším v meste a bez pomoci by mnohé z nich vôbec nemohli chodiť do školy. Školské poplatky, poplatky za učebnice, školské pomôcky a rovnošaty sú veľmi vysoké. Mnoho rodičov a opatrovníkov si nemôže dovoliť zaplatiť ich. Deti preto nechodia do školy, pomáhajú doma alebo sa starajú o mladších súrodencov.

Do školy v okolí s pomocou darcu
Napriek nepriaznivým okolnostiam sme v roku 2020 rozšírili náš program podpory vzdelávania afrických detí aj do etiópskeho mesta Ambo. Do programu sme zatiaľ prijali 50 prvákov, pre ktorých hľadáme podporovateľov. Keďže náš etiópsky partner zatiaľ nemá v oblasti zriadenú vlastnú školu, deti začali chodiť do okolitých štátnych škôl. Aj tak však potrebujú tieto deti pomoc podporovateľa.

Čo prinesie podpora
Príspevok darcu je určený na pokrytie nákladov spojených so školskou dochádzkou (školská uniforma, učebnice, zošity, pomôcky na písanie a podobne), základnou zdravotnou starostlivosťou a prácou sociálneho pracovníka, ktorý bude dohliadať na ich vzdelávanie. V blízkej budúcnosti bude zabezpečená aj potravinová pomoc pre rodiny detí. Ich život sa zmení. Hoci chudoba v Ambo bráni vzdelaniu detí, podpora a sprevádzanie môžu túto prekážku prekonať.