Oslavujeme 25 rokov

 Už štvrťstoročie meníme svet k lepšiemu. Pomáhame vzdelávať deti, farmárom žiť dôstojne, ľuďom prežiť vojny a prírodné katastrofy a sadením stromov pomáhame planéte Zem lepšie dýchať.

25 rokov Nadácie Integra

Štartovali sme podporou začínajúcich podnikateľov, ktorí chceli zakladať sociálne podniky. O pár rokov neskôr sme sa venovali kurzom pre začínajúce podnikateľky, vyškolili sme 2200 žien. Neskôr sme sa zamerali na Afriku, kde sme doposiaľ pomohli pri vzdelávaní tisícke detí. Spolupracujeme s farmármi, ktorým dávame spravodlivú odmenu za ich prácu a vytvárame im dôstojné podmienky pre život. Výsadbou stromov  zlepšujeme klímu ďalším generáciám. V mnohých krajinách sveta sa podieľame na humanitárnej pomoci ľuďom zasiahnutých vojnou alebo prírodnou katastrofou.

Sme s tými, čo to potrebujú 

Deti aj dospelí, ktorým pomáhame, sa bežne ocitajú v kritických situáciách. Sú nútení vysporiadať sa s oveľa zásadnejšími a tvrdšími zmenami ako teraz my. Nie sú to len opatrenia kvôli pandémii a jej ťažké dôsledky, ktorými žiaľ prechádzajú aj chudobné deti. Sú to často aj obavy o existenciu a prístrešie nad hlavou, o ktoré prišli napríklad ľudia po výbuchu v Bejrúte.  Alebo je to útek do neznáma v strachu o život, ktorý podstupujú milióny ľudí v Južnom Sudáne.

Naším poslaním je pomáhať ľuďom v krízach, aby sme zmiernili ich utrpenie. Pomohli zabezpečiť základné potreby ako jedlo, pitnú vodu, zdravotnú starostlivosť a obyčajný ľudský súcit. Jednoduché veci, ktoré všetci chceme nájsť v tých najťažších životných skúškach. Dokážeme to však len s Vašou pravidelnou pomocou. 

Vďaka nej sme napríklad mohli počas pandémie nasýtiť chudobné deti v Keni a Etiópii. V dôsledku zatvorených škôl počas siedmych mesiacov sa síce pravidelne neučili, ale dostali jedlo nielen ony, ale aj ich rodiny. Nemuseli hladovať.

Najefektívnejším spôsobom, ako pomôcť ľuďom v krízach, je práve pravidelná pomoc. Aj Váš niekoľkoeurový mesačný dar, ak je pravidelný, má obrovský význam. Takú pomoc dokážeme lepšie plánovať a zmeny v životoch ľudí prinášať rýchlejšie. 

Ľubovoľný mesačný príspevok pomáha rýchlo a účinne. Ak je to vo vašich možnostiach, oddeľte aj malú čiastku na pomoc ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú. Prejavíte im tak spolupatričnosť a podporu. 

Napíšte nám Váš príbeh

Dajte nám, prosím, vedieť, ako Vás obohacuje spolupráca s nami. Pomôžte nám spoznať príbehy a Vaše motívy, ktoré Vás vedú pomáhať a meniť životy iných. Napíšte napríklad, čo Vám prináša pomoc dieťaťu, farmárom, ľuďom vo vojnových krízach alebo podpora sadenia stromov.

Pripomínajme si pekné udalosti, ktoré nás sprevádzajú na spoločnej ceste za lepším svetom. 

Tešíme sa na Vaše príbehy, milé spomienky a úprimné slová, ktoré Vám v súvislosti s pomáhaním a Nadáciou Integra napadnú. Niektoré z nich s Vaším súhlasom zverejníme. Ďakujeme.

Napísať môj príbeh s Nadáciou Integra

 

Čítatajte viac

Príbehy z terénu

Spoznávame životy ľudí, ktorým pomáha naša práca. Často sú plné bolesti, smútku, ale aj vďačnosti a nádeje. Prečítajte si niektoré z nich.

Prispejte ľuďom v núdzi ešte dnes