Zmierňujeme následky porušeného sveta. V Afrike dávame deťom vzdelanie a ľuďom dôstojnú prácu. Zabezpečujeme humanitárnu pomoc pri prírodných katastrofách a vojnových konfliktoch. 

Podpora od ľudí ako ste vy nám umožňuje priniesť núdznym nádej. V podobe konkrétnych činov.

 

Naše aktivity

Pomoc deťom v Afrike, humanitárna pomoc a Fairtrade, sú našimi kľúčovými aktivitami. Cez ne prinášame šancu na lepšiu budúcnosť.

Podpora detí

Cez sponzorský program Malaika vytvárame prístup k vzdelaniu
pre vyše tisíc detí. Prinášame im tak šancu na lepšiu budúcnosť.

Humanitárna pomoc

Pomáhame v oblastiach postihnutých vojnami a živelnými katastrofami prostredníctvom medzinárodnej Aliancie Integral, ktorej sme členom.

Ako pomáhame?

Humanitárnou pomocou zmierňujeme dopad vojen a prírodných katastrof na obyvateľov v rôznych kútoch sveta. Cez sponzorský program Malaika umožňujeme chudobným africkým deťom chodiť do školy, mať denne teplé jedlo a bývanie. Vytvárame pracovné miesta pre afrických farmárov a zapájame ich do programu Fair Trade.

1 000 detí

v Afrike podporujeme a dávame im šancu vzdelávať sa

1 028 567 €

sme použili na humanitárnu pomoc, ekonomický rozvoj a vzdelávanie detí

447 darcov

pravidelne podporuje africké deti v sponzorskom programe Malaika

22 000 farmárov

v Afrike je zapojených do programu Fair Trade

Komu pomáhame?

„Keď budem veľká, chcem byť učiteľkou“.

Aj chudobné deti majú veľké sny. Radi by mali dostatok jedla, strechu nad hlavou, spoznávali nové veci, chodili do školy. Vedia, že vzdelanie je cestou, ktorou sa môžu dostať von z chudoby.  

Podporte africké dieťa a zvýšte jeho šance na lepší život. 

Podporovať dieťa

Kde pomáhame

Sme aktívni v Keni, Etiópii, na Blízkom východe (Sýria, Irak). Pomáhame obetiam vojen a prírodných katastrof aj v iných krajinách sveta.

Novinky

Deti v škole Tapa sa tešia z darčekov
Akcie
február 16, 2017

Výnimočný deň v škole TAPA

N ezvyčajnú návštevu zažili tento týždeň deti v škole TAPA, ktorá sa nachádza v Nairobi,…
Čítať viac
SONY DSC
Podpora detí
február 2, 2017

Školské úspechy

Pred pár dňami sme dostali čerstvé informácie o niekoľkých študentoch z nášho sponzorského programu, ktorí sú zapojení v Keni…
Čítať viac

Prispejte ľuďom v núdzi ešte dnes